Siirry sisältöön
Porvoon Ateria- ja puhtauspalvelut

Kehittäminen ja viestintä

Ruokailu on tärkeä osa päivää!

Ateriapalvelut haluaa omalta osaltaan olla vaikuttamassa porvoolaisten lasten ja nuorten jaksamiseen ja hyvinvointiin. Ruokailukokemukseen vaikuttaa ruoan lisäksi mm. ympäristö, ruokailuajankohta ja syömiseen käytettävä aika. Teemme yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa, jotta ruokailutapahtuma olisi mahdollisimman miellyttävä.

Porvoon ateriapalvelut on omassa toiminnassaan ilmastotyön edelläkävijä ja haluaa pysyä kehityksessä mukana. Tavoitteenamme on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Vuoden 2023 aikana olemme panostaneet erityisesti ruokakasvatukseen.

Koulutamme henkilökuntaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Vuosittain järjestämme mm. henkilökunnallemme messutapahtuman, jossa opitaan uutta ja tavataan tuttuja. Kesäinen tapahtuma yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa on koulutustapahtuma parhaimmasta päästä!

Kouluruokailun kehittämisen pilotti

Vaikka Suomi on edelläkävijä kouluruuan tarjoamisessa kaikille, ei Suomessa ole koskaan aiemmin ollut kansallista kouluruuan kehittämisohjelmaa. Vuoden 2022 lopussa tällainen ohjelma julkaistiin Maa- ja metsätalousministeriön toimesta. Kehittämisohjelma kertoo kouluruuan ja -ruokailun nykytilan ja nostaa esiin tärkeimmät vaikutukset ja merkitykset sekä esittää myös useita kehittämisehdotuksia.

Suomessa on ollut maksuton kouluruoka vuodesta 1948 alkaen. Kouluruokaa nauttii Suomessa päivittäin noin 900 000 lasta ja nuorta. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Toisen asteen koulutuksessa ruokailu on perusopetuksen tapaan ollut maksutonta vuodesta 1983.

Kouluruokailun toteutusta ohjaavat suomalaisten ravitsemussuositusten pohjalta laaditut ikäryhmäkohtaiset Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus (2017) ja Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin (2019). Suositukset sisältävät ohjeet tarjottavan ruuan ravitsemuslaadusta ja ruokailun käytännön järjestelyistä. Kouluaterian tulee perusopetuslain perusteella olla täysipainoinen ja sen tulisi kattaa noin 1/3 lapsen tai nuoren päivittäisestä energiantarpeesta.

Suositukset toteutuvat kuitenkin käytännössä vain silloin, kun oppilas tai opiskelija nauttii pääruuan lisäkkeineen. Kouluruokailun nykytilaa kuvaavan Kattava koululounas, välkyt välipalat – selvityksen mukaan oppilaat syövät vain harvoin kaikki aterianosat sisältävän täysipainoisen kouluaterian. Siksi lounaan suositeltu osuus päivittäisestä ravinnonsaannista jää vajaaksi. Koululounaalla syödään yleensä pääruoka, mutta ateriakokonaisuuteen kuuluva salaatti, leipä tai ruokajuoma jäävät usein väliin.

Tutustu kansalliseen kehittämisohjelmaan

Porvoon ateriapalvelut on yhdessä Porvoon kasvun ja oppimisen johdon kanssa tarttunut asiaan. Täysipainoisen ruuan lisäksi on huolehdittava ruokailun ohjauksesta, ruokakasvatuksesta sekä oikeasta ruokailuajankohdasta ja riittävästä ruokailuajasta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä ruokakasvatusta, positiivista ruokapuhetta ja ymmärrystä ruokailutilanteen tärkeydestä osana koulupäivää.

Keväällä 2023 alkoi tilanteen kartoitus Nykytila.fi -analyysillä pilottikouluissa. Pilotti-kouluiksi on valittu Kvarnbackens skola, Kevätkummun koulu, Vårberga skola ja näiden koulujen esiopetusryhmät. Projektin tarkoituksena on selvittää, miten kouluissa ruoka maistuu ja ruokailutilanne sujuu, haluamme myös lisätä yhteistyötä ateriapalveluiden ja oppilaitoksen henkilökunnan välillä, löytää mahdolliset kehittämistarpeet ja ryhtyä ratkomaan mahdollisia ongelmia. Projektimaisuuteen kuuluu, että selvitetään nykytilanne, valitaan kehittämiskohteet analyysin pohjalta ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Tilanneanalyysi toistetaan pilotin lopuksi, jotta selviää kehittämisen hyödyt. Projekti kestää noin vuoden ja saa jatkoa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Käytössä olevaan toimintamalliin ja analyysiin voi tutustua

Kouluruoka- tai Makuaakkoset-diplomi

Ateria- ja puhtauspalvelut haluaa rohkaista kaikkia porvoolaisia päiväkoteja ja kouluja suorittamaan Kouluruokadiplomin tai Makuaakkoset yhteistyössä ateria- ja puhtauspalvelujen kanssa. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Kouluruokadiplomin suorittamisessa arvioidaan seuraavia asioita: opetussuunnitelma ja sopimusasiat, ruokailutilanne, yhteistyö, viestintä, ravitsemussuositusten mukainen ruokailu, ruokaturvallisuus, ruokakulttuuri ja ympäristö.

Palaute

Anna meille palautetta ja kerro missä voimme vielä parantaa.