Kiinteistönhoito

Kiinteistöhuollon ammattilaisemme huoltavat useita Porvoon kaupungin hallinnoimia rakennuksia sekä tiloja:

  • Koulut
  • Päiväkodit
  • Palvelutalot
  • Useat kaupungin toimitilat

 

Työhömme kuuluu koulujen vahtimestaripalvelut, ulkoalueiden hoito kuten nurmikon leikkuu ja lumityöt sekä talotekniset työt kuten vaikkapa Iv-suodattimien vaihto, paloilmoitin- ja turvajärjestelmien testaukset.

Joukkomme koostuu kiinteistönhoitajista, putkiasentajista, IV-asentajista ja automaatioasentajasta.

Laatu on tärkeää  

Meille on tärkeää, että palvelun laatu on huippuluokkaista joka päivä.  
Valvomme ja seuraamme laatua päivittäin. 

  • Noudatamme KiinteistöRYL 2009 kiinteistöpalveluiden yleisiä laatuvaatimuksia 
  • Teemme vuosittain asiakaskohteissamme laatuauditointeja
  • Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa
  • Henkilökunta on sitoutunut työhönsä
  • Kehitämme ennakkoluulottomasti

Olemme ennakkoluulottomia kokeilemaan uusia työmenetelmiä ja markkinoilla olevia teknisiä ratkaisuja. Haluamme olla kehityksen huipulla. 

Koulutamme ja kouluttaudumme

Palvelumme laatu syntyy alan jatkuvasta kehitystyöstä ja ammatillisesta osaamisesta. Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa alan arvostukseen ja kehittämiseen. 
 
Teemme yhteistyötä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kymmenet puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskelijat harjoittelevat luonamme vuosittain. Useat opiskelijat työllistyvät opiskelujen päätyttyä tilapalveluiden siivous- tai kiinteistönhoidon ammattitehtäviin.  
 
Haluamme palvella asiakkaitamme ja muokata palveluita nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaisiksi. Olemme varteenotettava kunnallinen toimija sekä vastuullinen työnantaja. 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon henkilökuntaa on kiinteistönhoidon tehtävissä?
Esimiehet mukaan lukien noin 40.

Kiinteistöjen hoitamiseen tarvitaan moniosaamista: meillä on kiinteistönhoitajia, lv-asentajia ja putkimiehiä.
Mistä asioista kiinteistönhoitaja vastaa koululla?
Ensinnäkin pihatöistä – kuten aamuisista roskakierroksista, lumitöistä, hiekoituksesta ja nurmikon leikkuusta. Tehtäviin kuuluu myös pihan ja koulurakennuksen näkyvän kunnon yleinen havainnointi.

Sisätiloissa kiinteistönhoitaja esimerkiksi vaihtaa pimenneet lamput, avaa tukkeutuneen viemärin, vaihtaa hanan tiivisteet, rasvaa lukot ja siirtää kellot. Lisäksi hän hoitaa juhlajärjestelyt sekä kuljettaa koulun tarvikkeita varastoon ja luokkiin.
Millaisia huoltopyyntöjä tulee?
Palvelupyyntöjä tulee laidasta laitaan. Tyypillisiä yhteydenoton aiheita ovat esimerkiksi epäsopiva lämpötila, epämiellyttävät hajut, pihan liukkaus, tarve kiinnittää tauluja tai kuljettaa kalusteita.

Jos rakennus vaatii suurempaa huoltoa tai korjausta, välitämme toimenpiteitä vaativan tiedon rakennusten omistajataholle eli toimitilajohdolle, ja he suunnittelevat tarvittavat toimenpiteet ja toteutuksen aikatauluineen.

Lisäksi sähköisestä huoltokirjasta tulee säännöllisesti omistajatahon määrittelemiä määräaikaistehtäviä, jotka toteutamme sopimuksen mukaan määräajan puitteissa.
Kuinka nopeasti huoltopyyntöihin reagoidaan?
Hoidamme pienemmät ja akuuttia hoitoa vaativat tehtävät 1–5 päivän sisällä, mikäli työ ei vaadi esimerkiksi sähkö- tai putkiurakoitsijan tai muun alan erityisosaamista.

Jos pyyntö koskee esimerkiksi rakennuksen perusparannusta, huoltomaalausta, kattojen uusimista tai pihojen kunnostamista, se menee rakennuksen omistajan harkintaan. Sieltä pyyntö voi mennä hankesuunnittelun kautta mahdolliseen toteutukseen.
Tehdäänkö kiinteistöihin säännöllisiä tarkastuksia?
Kyllä. Kiinteistönhoitajien normaaliin työpäivään kuuluu kiinteistön kunnon seuraaminen sekä vioista ja puutteista ilmoittaminen omistajalle. Palvelupyyntö kirjataan huoltokirjaan tai jos tilanne on akuutti, asiasta voi ilmoittaa puhelimitse.

Päivittäisen omavalvonnan lisäksi huoltomestarit tekevät omistajatahon kanssa kerran vuodessa kiinteistöjen laatukierroksen. Sillä varmistetaan, että sovitut työt on tehty ja havainnoidaan mahdollisia poikkeamia kiinteistössä.

Tämän lisäksi tilapalvelun erillinen laatuauditoija tapaa asiakkaan kerran vuodessa, jotta palvelun laatua voidaan selvittää. Asiakas voi antaa halutessaan myös arvosanan 1–5 saamalleen palvelulle. Vuoden 2018 kokonaisarvosana kiinteistönhoidossa oli 3,9 / 5.
Millä tavoin kiinteistöjen turvallisuudesta huolehditaan?
Tarjoamme asiakkaillemme käyttäjäpalveluita, kuten kameravalvontaa, rikosilmoittimien käytön ja kunnon seurantaa sekä hoitoa. Lisäksi kiinteistöissä on erilaisia paloturvallisuuteen liittyviä turvajärjestelyjä ja -järjestelmiä. Kiinteistönhoitajamme seuraavat päivittäin kiinteistön ja piha-alueen kuntoa sekä niissä liikkuvia henkilöitä, jotta toimintaympäristö olisi kaikille turvallinen.

Kiinteistöissä järjestetään myös säännöllisesti poistumisharjoituksia. Pidämme myös huolen siitä, että henkilökuntaamme koulutetaan asiaankuuluvasti ja säännöllisin väliajoin.
Testataanko turvajärjestelmiä säännöllisesti?
Kyllä. Kaikki järjestelmät testataan säännöllisesti lain vaatimalla tavalla ja ohjeistuksella.
Miten kiinteistöjen paloturvallisuudesta huolehditaan?
Kiinteistöissä on omat lain vaatimat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Lisäksi rakennuksissa on palovaroitinjärjestelmät, turvavalojärjestelmät, sammuttimet ja sammutusjärjestelmät. Niiden toimintaa testataan ja tarkastetaan säännöllisesti lain vaatimalla tavalla.
Miten ympäristöystävällisyys ja energiankulutuksen vähentäminen näkyvät toiminnassa?
Valaistus on yksi osa-alue, jossa olemme keskittyneet energiankulutuksen vähentämiseen. Käytämme energiatehokkaita LED-lamppuja, minkä lisäksi uusissa kiinteistöissä on liiketunnistimilla toimivat valaisimet. Säätelemme valaistusta, lämmitystä ja ilmanvaihtoa käytön mukaan ja olemme tehostaneet myös jätteiden kierrätystä.

Osassa kiinteistöistä hyödynnetään myös uusiutuvia energianlähteitä, kuten maalämpöä sekä aurinkopaneeleja. Kiinteistönhoitajamme käyttävät lisäksi biodieseliä polttoaineena tilapalvelujen autoissa.
Mitä tehdään sisäilmaongelmien ratkomiseksi?
Kiinteistönhoitajat seuraavat kiinteistön kuntoa, ilmanvaihdon toimivuutta ja lämpötiloja sekä ohjeistavat käyttäjiä tarvittaessa. Ilmoitamme havaituista poikkeamista kiinteistön omistajalle, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

Sisäilmaongelmissa toimitilajohto tekee “olosuhdeilmoituksen”, jossa selvitetään tilojen olosuhteita ja mitä niille voidaan tehdä, jotta tiloissa voi työskennellä turvallisesti.
Lisäksi tilojen käyttäjät voivat tarvittaessa tehdä työterveyteen sisäilmaoireilmoituksen.

Varsinaiset toimenpiteet päättää toimitilajohto, joka tekee yhteistyötä sisäilma-asioissa yhteistyötä sisäilmatyöryhmän ja -asiantuntijoiden kanssa.

Terveellinen ja turvallinen sisäilma rakentuu monista tekijöistä, mutta sen perustan muodostavat hyvä rakennussuunnittelu, valvonta ja oikeat materiaalit. Niiden lisäksi siihen voidaan vaikuttaa toimivalla ilmanvaihdolla, riittävällä siivouksella, ennakoivalla huollolla ja hoidolla sekä kiinteistön asiallisella käytöllä.