Hoppa till innehåll

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster producerar kosttjänster för Borgå stads enheter. Affärsverkets kostserviceenhet svarar för att tillreda och dela ut maten samt för att planera bespisningen. 

De nationella näringsrekommendationerna och stadens egna riktlinjer styr planeringen av bespisningen. Stadsstyrelsen fastställde år 2018 riktlinjerna för bespisning och kostutbud vid Borgå stads dagvård, grundskolor och gymnasier. 

Centralköket i Borgå tillreder maten till stadens skolor och daghem. Områdesköket i Näse hälsocentral och Äppelbackens servicehem tillreder maten till hälsocentralen i Näse, stadens servicehus.