Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Matsedlar

Länkar till matsedlarna

Visste du? I Finland har man fått gratis skolmat sedan 1948. Dagligen äter cirka 900 000 barn och unga i Finland skolmat inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt utbildning på andra stadiet.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster producerar kosttjänster för Borgå stads skolor och dagis. . Matlistans rotation är sex veckor. Vi tar i planeringen i beaktande olika högtiders traditioner och ordnar önskemåls- och temadagar.

De nationella näringsrekommendationerna styr planeringen av skol- och daghemsmåltiderna.