Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Kvalitet och ekologisk aspekt

Kosttjänsterna har definierat målen för klimatstrategin för åren 2024-2030

I anskaffningen upprätthåller vi en andel på minst 70 procent inhemska råvaror.
Vi minskar ytterligare på matsvinnet.
Vi minskar i vår egen verksamhet på avfallsmängden samt på vatten- och energiförbrukningen.

Iakttagande av näringsrekommendationer styr vårt arbete. Det är hederssak för oss portionerna håller en jämn högklassig nivå. Vi följer noga med användarresponsen och lyssnar på önskemål.

Planeringen av måltiderna utgår från näringsarbetersgruppens kvalitetshandbok. Matlistans rotation är sex veckor. Vi tar i planeringen i beaktande olika högtiders traditioner och ordnar önskemåls- och temadagar.

Produktionsstyrningssystemet Aromi

Produktionsstyrningssystemet Aromi togs i bruk 2022. Aromi stöder kosttjänsternas helhetsmässiga planering. I Aromi finns bland annat produkterna, recepten och matlistorna inklusive deras näringsinnehåll som behövs i köken för planeringen av recept eller matlistor, dessutom en möjlighet att beställa råvaror samt fakturering. Produktionsstyrningssystemet gör det möjligt för Centralköket att göra recepten i exakt rätt storlek enligt orderkvantitet, varvid beredningssvinnet minimeras. Råvarorna beställs enligt den mängd som kunderna beställt, varvid köpsvinnet i sin tur minimeras. Upphandlingarna är centraliserade. En bil levererar alla produkterna och andra leverantörer används endast i liten utsträckning. Man har minimerat lastbilstrafik till verksamhetsställena.

Borgå kost- och städtjänster är i sin egen verksamhet en föregångare i klimatarbetet

Centralkökets kallframställningsmetod är ekologiskt sett det överlägset effektivaste sättet att producera mat: i Centralköket blandas maträtterna ihop av kalla, rätt så långt förbehandlade, högklassiga råvaror och skickas sedan till serviceköken där maten gräddas strax före den serveras. Detta innebär alltså att man inte tillreder maten i Centralköket och sedan kyler ner den för att sedan värma upp den på nytt i serviceköken. Denna så kallade Cook and chill-metod används allmänt i övriga Finland.

Maten packas i formar av kartong, vilket leder till att man slipper tvätta stålformarna och undgår därmed förbrukning av vatten och tvättmedel.  De använda formarna bränns och blir värmenergi i Kotka.

Koldioxid används som kylmedel i Centralkökets kylanläggningar. Dess GWP-index (Global Warming Potential) är ett. Kylmedel som används traditionellt har ett GWP-index värde på till och med 3600, så deras klimatpåverkan är flera tusen gånger så stor som för koldioxid.

På centralkökets tak finns solpaneler och energin de producerar används effektivt Också kondensvärmen från utrustningen utnyttjas.

Serviceköken har fått anvisningar om energieffektiv verksamhet, exepelvis effektiv diskning och hur apparater används på rätt sätt.

I Centralköket och i serviceköken slösas inte vatten och tvättmedel, utan golven i alla köken tvättas med skurmaskiner. En så kallad vattenfri städning används.

Mattransporterna från Centralköket till serviceköken är inte starkt bundna till tidtabeller eftersom matens tillverkning har separerats från stunden då den äts. På så sätt räcker det med en mindre transportkapacitet