Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Information angående specialkost

Maten i Borgå stads skolor och daghem är laktos- och glutenfri (utom pastarätter). Därför passar maten för största delen av elever och daghemsbarn. Matens uppgift är att stöda elevernas och barnens utveckling och välmående. Viktigt är också utveckla smak- och matvanor. Specialkost på grund av religion och etiska val serveras vid behov som vegetarisk kost. Läkarintyg behovs alltid då det är fråga om sjukdom eller allergi. Tydliga och klara kostdirektiv angående specialkosten fordras för att maten skall vara trygg att äta.

Celiaki- ja diabetes intygen behöver inte förnyas.

Laktosintolerans

Laktosintolerans beror på ett underskott av laktasenzym, vilket leder till nedsatt förmåga att ta upp laktos. Laktosintolerans är ingen sjukdom utan en genetisk egenskap. Oförmågan att ta upp laktos yppar sig först när barnet är i cirka femårsåldern. Primär medfödd laktasbrist, det vill säga total avsaknad av laktas vid födelsen, är ytterst ovanlig. Av denna orsak är det alltid skäl att undersöka barns magsymptom för att undvika onödiga begränsningar. Vi behöver uppgifter angående laktosintolerans för att kunna bjuda som matdryck laktosfri mjölk.

Kliniska näringspreparat

Kliniska näringspreparat och andra läkarordinerade kosttillskott som FPA ersätter vårdnadshavaren lämnar själv till köket speciell modersmjölkersättning, kliniska näringspreparat eller jämförliga produkter samt andra läkarordinerade personliga varumärken som ersätts till klienten med stöd av sjukförsäkringslagen (364/63).

Allergier

Svårt allergibesvär eller ett centralt födoämne:

Mjölk, ägg, vete, fisk och nötter är de vanligaste födoämnena som orsakar svåra allergiska reaktioner. Födoämnen som har stor betydelse för näringsintaget ersätts med andra födoämnen som barnet tål. Kosten baserar sig på en diagnos som gjorts av en läkare och ett läkarintyg. Ett läkarintyg behövs för alla födoämnen som orsakar svåra besvär, även om de inte skulle ersättas med andra livsmedel.

Om kosten är mycket begränsad bifogas också en personlig kostplan till meddelandet. Personalen måste känna till hur adrenalinsprutan används och hur barnet vårdas om det av misstag får i sig ett födoämne som ska undvikas.

Lindriga besvär som går över av sig själv:

Om barnet får lindriga besvär ska detta beaktas vid måltiden genom att flytta undan det födoämne som orsakar besvären. I ett sådant fall behöver barnet ingen specialkost eller ett läkarintyg. Råa grönsaker (tomat, morot, äpple) och frukt är livsmedel som ofta orsakar lindriga allergibesvär som går över av sig själv, till exempel klåda i munnen eller uppblossande utslag på huden. Detta är vanligt i synnerhet hos barn med pollenallergi eller atopisk hud. Grönsaker som orsakar lindriga besvär tåls ofta bra när de tillretts. Om grönsaker orsakar svåra besvär och måste undvikas i matlagningen behövs ett läkarintyg.

Allergier mot tillsatsämnen eller kryddor är mycket sällsynta och milt kryddad mat passar de flesta barn som har allergier. Det är viktigt att barnet lär sig äta mångsidigt. Ju fler födoämnen man undviker i barnets kost desto svårare är det att sammanställa en näringsmässigt balanserad kost. När man undviker många grönsaker, frukter och bär minskar intaget av många vitaminer och mineraler, vilket kan utsätta barnet för fetma.

God medicinsk praxis-rekommendation: 

Om barnets diet förändras

Intyget i kraft högst ett år åt gången (med undantag av anafylaxi) eftersom födoämnesallergierna försvinner ofta då barnet blir äldre. Målsättningen är att begränsningarna avskaffats korrekt innan barnet är i skolålder. Kostbegränsningarna avskaffas i enlighet med den vårdande läkarens anvisningar.

Anmälan om specialkost

Specialkost framställs av maten från grundmatsedeln, inte av maten från den vegetariska matsedeln.

Föräldrarnas meddelande räcker om orsaken är religiösa skäl eller om barnet äter vegetarisk mat (lakto-ovo). Vegankost kan man få som specialkost, om familjen äter en fullvärdig vegankost hemma.

Vi ber er vänligen meddela om barnet är borta från skolan eller daghemmet.

Beställningssättet för de vuxna

Personen, som behöver specialkost fyller i blanketten och för den till serviceköket. Samtidigt uppvisar personen ett läkarintyg, som hänvisar till vilken sjukdom specialkostbehovet baserar sig på. Läkarintyget lämnas inte till köket. Serviceköket beställer specialmat enligt blankettens uppgifter.

Daghem

Läkarintyget skickas till daghemmets föreståndare som beställer maten från centralköket och informerar serviceköket.

Skola

Skolhälsovårdaren uppskattar läkarintygets behov eller skriver intyg för specialkosten och informerar centralköket och serviceköket.