Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Kvalitet och handlingsmodell

Visste du? Högklassiga städtjänster höjer fastigheternas värde och förlänger deras livsscykel.

För oss och våra kunder är det viktigt att städningen är av god kvalitet varje dag. Vi uppföljer städningens kvalitet dagligen och följer de renhetskrav för städningen som anges i RYL2009. Dessutom genomför vi regelbundet kvalitetsauditeringar i våra kundobjekt där vi bedömer hur våra tjänster fungerar i sin helhet.

Kvaliteten på städtjänsten uppstår av ett ständigt utvecklingsarbete och yrkeskunskap. Vi samarbetar med läroanstalter och företag inom branschen, bland annat genom att testa på redskap och metoder och att utbilda de anställda. Vi vill för vår del påverka uppskattningen och utvecklingen av branschen genom att vara en progressiv och ansvarsfull arbetsgivare. Vår verksamhet styrs av värden: Tillsammans, Modigt, Ansvarsfullt och med Respekt för varandra.

Städtjänternas verksamhetsmodell

Våra städtjänster omfattar underhållsstädning och grundstädning. I underhållsstädningen städas lokalerna enligt planen för hur ofta städningen görs och enligt servicebeskrivningen. Grundstädning görs mer sällan men grundligare. Grundstädning görs när underhållsstädningen inte längre uppnår den överenskomna städnivån. Grundstädning är bl.a. fönstertvätt.

Verksamhetsområdet för Borgå städtjänster är indelat i fyra områden. Varje område har en egen teamchef som svarar för städkvaliteten i området tillsammans med servicechefen.

Kundnöjdheten för Borgå städtjänster är av toppklass och personalen är engagerad i sitt arbete. Vi arbetar mycket för att vara Bäst även i vardagen enligt Borgå stads strategi.