Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Kostservice är en föregångare i klimatarbetet 

Affärsverket Borgå lokalservice producerar tjänster i anslutning till kostservice, renhållning och fastighetsskötsel och användarservice för stadens verksamhetsenheter. Affärsverket är en del av Borgå stads verksamhet och är indelad i två resultatenheter: lokalitetsservice och kostservice.

Kostservice svarar för tillredningen och leveransen av måltider samt för näringsplaneringen. Näringsplaneringen styrs av nationella näringsrekommendationer och olika anvisningar och riktlinjer. Stadsstyrelsen fastställde riktlinjerna för kost och näring i Borgå stads dagvård, grundskolor och gymnasier.

Kostservice är i sin egen verksamhet en föregångare i klimatarbetet. Några exempel på klimatåtgärder som vidtagits vid kostservice:

 • På matsedeln främjas målen att minska konsumtionen av rött kött och öka användningen av vegetarisk mat. Lakto-ovo-vegetarisk kost är ett fritt alternativ i skolmaten. 
 • Centralköksmodellen gör det möjligt att effektivt hantera köp och svinn. Råvarorna köps till ett ställe då svinnet vid tillredningen uppstår bara där och inte på många lokalkök såsom tidigare.
 • Fokus på anskaffning. En bil kommer med alla varor och andra leverantörer används bara i ringa mängd. Andra leverantörer är närmast ett lokalt bageri som anlitas för att nå målen om närproducerat. På så sätt är lastbilstrafiken till verksamhetsställena minimerad.
 • Utnyttjande av produktionsstyrningssystemet. Tillredningsanvisningarna i Centralköket motsvarar beställningsmängderna och på så sätt minimeras svinnet. Råvarorna beställs utifrån kundernas beställningsmängder och då kan köpsvinnet minimeras.
 • Centralkökets metoder för kall tillredning. Den överlägset ekoeffektivaste metoden att tillreda mat. Långt förbehandlade livsmedel från högklassiga råvaror sammansätts kalla i Centralköket och sänds till serviceköket där maten tillagas strax innan servering. I Centralköket tillreds således inte maten först och sedan nedkyls, och senare uppvärms på nytt i serviceköket. Denna s.k. cook-chill -metoden är allmänt i bruk i övriga Finland.
 • Maten förpackas i kartongformar för att undvika konsumtion av vatten och diskmedel då stålformar inte behöver diskas. Använda kartongformar bränns till värmeenergi i Kotka.
 • Som köldmedium i Centralkökets kylanordningar används koldioxid med en GWP (Globar Warming Potential)-faktor på 1. Traditionellt använda köldmedier har en GWP-faktor på upp till 3 600, dvs. deras inverkan på klimatet är flertusenfalt i jämförelse med koldioxid.
 • På centralkökets tak finns solpaneler och den energi de producerar utnyttjas effektivt. Även anordningarnas kondensationsvärme utnyttjas.
 • Serviceköken har fått anvisningar om energieffektiv verksamhet, bland annat om hur diskandet kan ske effektivt och om hur anordningarna används på rätt sätt.
 • I Centralköket och serviceköken slösas inte på vatten och tvättmedel, utan i varje kök tvättas golven med golvvårdsmaskiner. Man använder så kallad vattenfri städning.
 • Matleveranserna från Centralköket till serviceköken är inte strikt tidtabellsbundna eftersom tillredningsstunden är åtskild från stunden då maten äts. På så sätt räcker en mindre leveranskapacitet väl till.