Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Oiva-rapporter 2019-2022

Oiva-rapporter, Borgå stads skolor och daghem

Bjurbölen päiväkoti / Bjurböle daghem

Gammelbackan päiväkoti

Haikkoontörmän päiväkoti / Haikobrinkens daghem

Hornhattulan päiväkoti

Huhtisen päiväkoti

Jokilaakson koulu

Kaarenkylän päiväkoti

Kevätkummun koulu / Vårberga skola

Mäntykummun päiväkoti

Päiväkoti Helmi-Daghemmet Parlan

Ylä-Haikkoon päiväkoti