Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Nyheter

Årets 2024 pris ’’Vuoden 2024 puhtausalan yhteisö’’ går till Borgå

Borgå kost- och städtjänster valdes till mottagare av priset Vuoden 2024 puhtausalan yhteisö.

Puhtaustieto, puhtaus.fi, väljer årligen ett exemplariskt företag eller en gemenskap som kontinuerligt representerar rengöringsbranschen och genom sin verksamhet

  • ökar hela personalens kunnande
  • fungerar utåtriktat med yrkesskicklighet
  • målmedvetet utvecklar verksamheten i sin gemenskap

Puhtaustieto ordnar utbildningar, seminarier och Taito-dagar samt ger ut specialtidningar inom rengörings- och fastighetsbranschen. Priset delades ut som del av ett två dagar långt utvecklingsforum för rengörings- och fastighetsbranschen i Helsingfors. Utvecklingsforumet erbjuder årligen aktuell forskningsinformation, framtidsvisioner och viktig faktainformation framfört av olika experter. Årets teman var bl.a. cirkulär ekonomi, olika digitala lösningar och robotik samt arbetshälsa.

I motiveringen till priset står det:

 Borgå kost- och städtjänster har identifierat att kvaliteten på rengöringstjänsterna bygger på kontinuerligt utvecklingsarbete och yrkeskunnande.

Borgå kost- och städtjänster har aktivt satsat på en långsiktig utveckling av den egna verksamheten och personalens yrkesskicklighet och välbefinnande, vilket också direkt förmedlas till kundnöjdheten.

De anställda inom kost- och städtjänsterna i skolor och daghem beviljades från början av året en kostförmån som ger arbetstagaren en varm måltid under arbetsdagen och en viktig paus mot en nominell ersättning.

Det finns totalt 180 anställda inom måltids- och renhållningstjänster, av vilka 99 personer arbetar inom städtjänsterna: 4 teamchefer, 3 handledare, 6 anstaltsvårdare, 75 lokalvårdare, 14 serviceansvariga, varav 10 är i kombinationsarbete och 4 ambulerar.

  • Det var ett nöje att få pokalen till Borgå, berättar servicechef Marianne Seppänen och utvecklingschef Christina Komu.

Borgå kost- och städtjänsters enhet Skogsstjärnan är Årets arbetsplats 2023

Mottagaren av hedersomnämnandet Årets arbetsplats 2023 gavs till känna 26.10.2023 under huvudevenemanget på Må bra-veckan. Borgå kost- och städtjänsters enhet Skogsstjärnan lyckas genuint se mångfald som en möjlighet, vilket också återspeglas i högklassighet på operativ nivå. På arbetsplatsen är samarbetet mellan olika aktörer lätt och smidigt, och sker i ett gott arbetsklimat.