Siirry sisältöön

Kaupungin hankintoja hoidetaan taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kilpailuttamalla hankinnat kaupunki saavuttaa kustannussäästöjä ja varmistaa tuotteiden ja palveluiden korkean laadun. Kilpailuttaminen on siten hyödyksi kaikille porvoolaisille.

Ohjeita tarjoajille

Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Tarjouksensa voi jättää mikä tahansa yritys, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät kriteerit.

Tarjoajien tulee ensisijaisesti noudattaa kunkin tarjouspyynnön ohjeita.

Tarjoajat voivat esittää tarjouksen jättämiseen ja tarjouspyynnön sisältöön liittyviä kysymyksiä kaikissa kilpailutuksissa. Siten tarjoaja voi osaltaan varmistua siitä, että on ymmärtänyt tarjouspyynnön sisällön oikein, ja jätetty tarjous vastaa pyydettyä.

Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastataan siten, että annetut vastaukset ja mahdolliset tarkennukset ovat kaikkien tarjoajien käytettävissä.

Kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kaupungin omaa hankintaohjetta.

Yhteistyötahot

Porvoon kaupunki tehostaa hankintakäytäntöjään hyödyntämällä hankintalain tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ja puitesopimusjärjestelyjä. Porvoon kaupunki on sopinut yhteistyöstä Hansel Oy:n, Sarastia Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa.

Paikallisten yritysten kannattaa seurata kaupungin ja sen yhteistyökumppanien hankintailmoituksia HILMAssa ja Tarjouspalvelussa. Näin yritykset voivat varmistua siitä, että ne saavat tiedon kaikista kilpailutuksista ja puitejärjestelyistä, joissa Porvoon kaupunki on mukana.