Siirry sisältöön

Katu- ja puistosuunnittelu

Katuja, puistoja ja katuaukioita suunnitellaan asemakaavoihin merkityille alueille. Suunnittelua tarvitaan myös jo olemassa olevassa ympäristössä, esimerkiksi perusparannuskohteissa ja liikenneturvallisuuden edistämiseen.

Suunnitteluprosessin eteneminen

Vireilläolo

  • Suunnittelun käynnistymisestä (vireilläolo) ilmoitetaan Porvoon kaupungin internet-sivujen osiossa ”Katu- ja puistosuunnittelu” sekä paikallislehdissä.
  • Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää suunnittelukohteeseen liittyvät huomionsa kirjallisesti kuntatekniikalle palvelupiste Kompassin kautta tai osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi (viestin otsikkoon: Vireillä / ”suunnittelukohteen nimi”).
  • Merkittävimmistä suunnittelukohteista järjestetään infotilaisuus suunnittelun luonnosvaiheessa.

Nähtävilläolo

  • Suunnittelutyön tuloksena laaditaan suunnitelmaehdotus, joka laitetaan julkisesti nähtäville. Esillä oleviin suunnitelmaehdotuksiin voi tutustua pdf-muodossa tai palvelupiste Kompassissa.
  • Suunnitelma-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus toimittaa muistutus suunnitelmaehdotuksesta kirjallisesti kuntatekniikalle palvelupiste Kompassin kautta tai osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi (kuoreen/sähköpostiviestiin merkintä ”Katusuunnitelman/Puistosuunnitelman muistutus”).

Vireillä olevat suunnittelukohteet

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Uusien asuinalueiden suunnitelmat

Suunniteltaessa rakennusten ja piha-alueiden korkotasoja, on aina otettava yhteys kuntatekniikan suunnitteluun sähköisen asiointipalvelun kautta.