Hoppa till innehåll

Gatu- och parkplanering

Gator, parker och öppna platser planeras på områden som anges i detaljplanerna. Planering behövs också i befintliga miljöer, exempelvis i förbättringsobjekt och för att förbättra trafiksäkerheten.

Planeringsprocessens framsteg

Anhängiga planer

  • På denna webbplats ”Gatu- och parkplanering” och i lokaltidningar meddelas när planeringen påbörjas (när planen blivit anhängig).
  • Under den tiden har kommuninvånarna möjlighet att framföra åsikter om planeringsobjekten skriftligt till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen eller via e-post till adressen kirjaamo@porvoo.fi (märk e-postens rubrik: aktuell plan / ”planeringsobjektets namn”).
  • I utkastskedet ordnas en informationsträff om de viktigaste planeringsobjekten.

Framlagda planer

  • På basis av planeringsarbetet utarbetas ett planeringsförslag som läggs fram offentligt. Framlagda planeringsförslag kan du bekanta dig med i pappersversioner på servicekontoret Kompassen och i pdf-form på denna sida.
  • Under den tiden har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar mot planförslaget till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen eller via e-posten till kirjaamo@porvoo.fi (märk kuvertet/e-postmeddelandet med ”Anmärkning mot gatuplan/parkplan”).

Planeringsobjekten finns att se på denna sida endast under den tid de är officiellt anhängiga (7 dygn) eller framlagda (14 dygn). Kungörelser om anhängiga och framlagda objekt publiceras i lokaltidningar. Ett meddelandebrev om framlagda objekt delas ut till fastigheter som begränsar sig till planeringsområdet.

Man kan bekanta sig med planeringsobjekt som är under arbete i Borgås karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi i avsnittet ”aktuellt”.

Aktuella planeringsobjekt

Framlagda planer

Västra åstrandens lekpark – flyttandet av motionsspåret

Planen var anhängig 23.2-2.3.2022.
Planförslaget är offentligt framlagt 15.3–29.3.2023.
Planförslaget omfattar flyttandet av en del av motionsspåret i Kokon. Detta görs p.ga att nya västra åstrandens lekpark byggs.
Byggandet av objektet genomförs preliminärt under året 2023.

Planer som gäller nya bostadsområden

Kontakta Borgå stadsinfra via den elektroniska tjänsten när du planerar höjdnivåer på byggnader och gårdsområden.