Hoppa till innehåll

Gatu- och parkplanering

Gator, parker och öppna platser planeras på områden som anges i detaljplanerna. Planering behövs också i befintliga miljöer, exempelvis i förbättringsobjekt och för att förbättra trafiksäkerheten.

Planeringsprocessens framsteg

Anhängiga planer

  • På denna webbplats ”Gatu- och parkplanering” och i lokaltidningar meddelas när planeringen påbörjas (när planen blivit anhängig).
  • Under den tiden har kommuninvånarna möjlighet att framföra åsikter om planeringsobjekten skriftligt till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen eller via e-post till adressen kirjaamo@porvoo.fi (märk e-postens rubrik: aktuell plan / ”planeringsobjektets namn”).
  • I utkastskedet ordnas en informationsträff om de viktigaste planeringsobjekten.

Framlagda planer

  • På basis av planeringsarbetet utarbetas ett planeringsförslag som läggs fram offentligt. Framlagda planeringsförslag kan du bekanta dig med i pappersversioner på servicekontoret Kompassen och i pdf-form på denna sida.
  • Under den tiden har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar mot planförslaget till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen eller via e-posten till kirjaamo@porvoo.fi (märk kuvertet/e-postmeddelandet med ”Anmärkning mot gatuplan/parkplan”).

Planeringsobjekten finns att se på denna sida endast under den tid de är officiellt anhängiga (7 dygn) eller framlagda (14 dygn). Kungörelser om anhängiga och framlagda objekt publiceras i lokaltidningar. Ett meddelandebrev om framlagda objekt delas ut till fastigheter som begränsar sig till planeringsområdet.

Man kan bekanta sig med planeringsobjekt som är under arbete i Borgås karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi i avsnittet ”aktuellt”.

Aktuella planeringsobjekt

Framlagda planer

Planer som gäller nya bostadsområden

Kontakta Borgå stadsinfra via den elektroniska tjänsten när du planerar höjdnivåer på byggnader och gårdsområden.