Hoppa till innehåll

Staden hyr ut torg-, gatu- och parkområden för försäljning, till evenemangsarrangörer och ifall du behöver utrymme för en arbetsplats.

Ansök om tillstånd för arrendering av ett område via tjänsten Lupapiste minst tre veckor innan verksamheten inleds. Om ansökan lämnas in under 14 dygn före önskad tidpunkt, fakturerar vi dubbel behandlingsavgift.

I ansökan ska följande anges:

  • karta där verksamheten är inplacerad i förhållande till närliggande byggnader eller fasta objekt
  • avvikande trafikarrangemang som verksamheten ger upphov till
  • tidpunkt
  • uppgifter om ansvarig person
  • faktureringsadress
  • huruvida arbetet är kopplat till ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd.

Beslutet om tillståndet att använda området fattas på grund av ansökan. Ta kontakt med gatuinspektören om du behöver råd.

Gatuinspektörens kontaktuppgifter

Torbjörn Karlsson

Gatuinspektör

För arbetet ska också ansökas om gatulov via Lupapiste om arbetet omfattar grävning eller rivning i gatans konstruktioner.

Om avsikten är att sätta upp permanenta konstruktioner i arrendeområdet, måste du inhämta markägarens tillstånd. Dessutom krävs ett arrendeavtal för den plats där konstruktionen ska uppföras. Ansök om lov och tillstånd via Lupapiste.

Notera att permanenta konstruktioner ofta även förutsätter ett åtgärdstillstånd eller bygglov som ansöks om hos byggnadstillsynen.