Hoppa till innehåll

Stadens ledningsgrupp

Jukka-Pekka Ujula

Stadsdirektör

Fredrick Von Schoultz

Biträdande stadsdirektör

Dan Mollgren

Stadsutvecklingsdirektör

Henrik Rainio

Finansdirektör

Roope Lenkkeri

Förvaltningsdirektör

Anu Kalliosaari

Personaldirektör

Mikko Silvast

Lokalitetsdirektör

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Aino-Marja Kontio

Kommunikationsdirektör

Charlotta Grönqvist

Utvecklingsdirektör

Paula Pulkkinen

Huvudförtroendeman

Ledningsgruppen för växande och lärande

Rikard Lindström

Direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Jari Kettunen

Direktör för finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Leila Nyberg

Direktör för småbarnspedagogiken

Mervi Tuominen

Förvaltningschef

Erja Forsberg

Ledningens assistent

Ledningsgruppen för livskraft

Fredrick Von Schoultz

Biträdande stadsdirektör

Anders Lindholm-Ahlefelt

Vapaa-aikajohtaja, Tjänstledig

Elina Duréault

Näringschef

Sari Myllynen

Chef för turismutveckling

Annelie Åkerman-Anttila

Medborgarinstitutets rektor

Felix Willebrand von

Rektor

Sabrina Broberg

Förvaltningschef

Jessica Backman

Ledningens assistent

Jarmo Veijalainen

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Stadsutvecklingens ledningsgrupp

Dan Mollgren

Stadsutvecklingsdirektör

Pekka Söyrilä

Tomtchef

Kari Hällström

Stadsinfradirektör

Miia Hento

Byggnadstillsynschef

Maija-Riitta Kontio

Stadsplaneringschef

Jesse Mether

Miljövårdschef

Tiina Tiainen

Stadsveterinär-hygieniker, Miljöhälsovårdschef

Riku Muurinen

Ekonomiexpert

Birgitta Forssell

Kundrelationskoordinator

Elina Antila

Verkställande direktör, Borgå vatten