Hoppa till innehåll

Stadens ledningsgrupp

Fredrick Von Schoultz

Tf. stadsdirektör, Vt. kaupunginjohtaja

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör

Dan Mollgren

Stadsutvecklingsdirektör

Henrik Rainio

Finansdirektör

Roope Lenkkeri

Förvaltningsdirektör

Anu Kalliosaari

Personaldirektör

Mikko Silvast

Lokalitetsdirektör

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Aino-Marja Kontio

Kommunikationsdirektör

Charlotta Grönqvist

Utvecklingsdirektör

Paula Pulkkinen

Huvudförtroendeman

Ledningsgruppen för växande och lärande

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Jari Kettunen

Direktör för finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Rikard Lindström

Direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Leila Nyberg

Direktör för småbarnspedagogiken

Mervi Tuominen

Förvaltningschef

Erja Forsberg

Ledningens assistent

Ledningsgruppen för livskraft

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör

Minna Särelä

Fritidsdirektör

Anders Lindholm-Ahlefelt

Vapaa-aikajohtaja, Tjänstledig

Sari Myllynen

Chef för turismutveckling

Annelie Åkerman-Anttila

Medborgarinstitutets rektor

Sabrina Broberg

Förvaltningschef

Jessica Backman

Ledningens assistent

Jarmo Veijalainen

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Stadsutvecklingens ledningsgrupp

Dan Mollgren

Stadsutvecklingsdirektör

Miia Hento

Byggnadstillsynschef

Kari Hällström

Stadsinfradirektör

Joni Koskela

Ledande byggnadsinspektör

Sirpa Salminen

Förvaltningschef

Jesse Mether

Miljövårdschef

Tiina Tiainen

Stadsveterinär-hygieniker, Miljöhälsovårdschef

Birgitta Forssell

Kundrelationskoordinator

Elina Antila

Verkställande direktör, Borgå vatten