Hoppa till innehåll

Stadens ledningsgrupp

Jukka-Pekka Ujula

Stadsdirektör

Fredrick Von Schoultz

Biträdande stadsdirektör

Henrik Rainio

Finansdirektör

Roope Lenkkeri

Förvaltningsdirektör

Anu Kalliosaari

Personaldirektör

Mikko Silvast

Lokalitetsdirektör

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Kirsi Oksanen

Social- och hälsovårdsdirektör

Aino-Marja Kontio

Kommunikationsdirektör

Charlotta Grönqvist

Utvecklingsdirektör

Paula Pulkkinen

Huvudförtroendeman

Stadsutvecklingens och tillstånds- och tillsynsärendens ledningsgrupp

Fredrick Von Schoultz

Biträdande stadsdirektör

Dan Mollgren

Stadsplaneringschef

Sanna Päivärinta

Expert på hållbar utveckling

Johanna Päivärinta

Stadens jurist

Pressler Fredrik

Verkställande direktör, Utvecklingsbolag Posintra

Markku Partanen

Stadsarkitekt

Sari Myllynen

Turism- och marknadsföringschef

Jesse Mether

Miljövårdschef

Elina Antila

Verkställande direktör

Hanna Mendelin

Kommunikationschef

Kari Hällström

Kommunteknikchef

Tomi Jormanainen

Hälsoinspektör

Miia Hento

Byggnadstillsynschef

Sabrina Broberg

Controller

Tiina Tiainen

Stadsveterinär, Chef för miljöhälsovården

Bildningssektorns ledningsgrupp

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Jari Kettunen

Utbildningsdirektör

Anders Lindholm-Ahlefelt

Kultur- och fritidsdirektör

Rikard Lindström

Utbildningsdirektör

Leila Nyberg

Direktör för småbarnspedagogiken

Paula Pulkkinen

Huvudförtroendeman

Mervi Tuominen

Förvaltningschef

Social- och hälsovårdssektorns ledningsgrupp

Kirsi Oksanen

Social- och hälsovårdsdirektör

Maria Andersson

Servicedirektör för barn och familjetjänster

Annika Immonen

Servicedirektör, tjänster för vuxna

Krister Lindman

Servicedirektör äldreomsorg- och handikappservice

Salla Paavilainen

Förvaltningschef

Katja Blomberg

Utvecklingschef

Susanna Varilo

Ylilääkäri

Maarit Muuronen

Närvårdare, Henkilöstön edustaja