Gå till innehåll

Stadens ledningsgrupp

Jukka-Pekka Ujula

Stadsdirektör

Fredrick Von Schoultz

Biträdande stadsdirektör

Henrik Rainio

Finansdirektör

Roope Lenkkeri

Förvaltningsdirektör

Anu Kalliosaari

Personaldirektör

Mikko Silvast

Lokalitetsdirektör

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Ann-Sofie Silvennoinen

Social- och hälsovårdsdirektör

Aino-Marja Kontio

Kommunikationsdirektör

Charlotta Grönqvist

Utvecklingsdirektör

Sune Forss

Huvudförtroendeman

Stadsutvecklingens och tillstånds- och tillsynsärendens ledningsgrupp

Fredrick Von Schoultz

Biträdande stadsdirektör

Elina Antila

Verkställande direktör

Sabrina Broberg

Controller

Miia Hento

Byggnadstillsynschef

Tomi Jormanainen

Hälsoinspektör

Kari Hällström

Kommunteknikchef

Hanna Mendelin

Kommunikationschef

Jesse Mether

Miljövårdschef

Dan Mollgren

Stadsplaneringschef

Sari Myllynen

Turism- och marknadsföringschef

Markku Partanen

Stadsarkitekt

Pressler Fredrik

Verkställande direktör, Utvecklingsbolag Posintra

Sanna Päivärinta

Expert på hållbar utveckling

Tiina Tiainen

Stadsveterinär, Chef för miljöhälsovården

Bildningssektorns ledningsgrupp

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Jari Kettunen

Utbildningsdirektör

Anders Lindholm-Ahlefelt

Kultur- och fritidsdirektör

Rikard Lindström

Utbildningsdirektör

Leila Nyberg

Direktör för småbarnspedagogiken

Paula Pulkkinen

Huvudförtroendeman

Mervi Tuominen

Förvaltningschef

Social- och hälsovårdssektorns ledningsgrupp

Ann-Sofie Silvennoinen

Social- och hälsovårdsdirektör

Maria Andersson

Servicedirektör för barn och familjetjänster

Katja Blomberg

Utvecklingschef

Annika Immonen

Servicedirektör, tjänster för vuxna

Kati Liukko

Chefläkare

Maarit Muuronen

Närvårdare

Kirsi Oksanen

Social- och hälsovårdsdirektör