Hoppa till innehåll

Grönområdena är en viktig del av miljön med tanke på trivseln, välbefinnandet och hälsan. Stadsinfran svarar för underhållet av vegetationen och renhållningen i grönområdena, underhållet av lekparkerna och hundparkerna samt underhållet av möblerna (t.ex. bänkarna och sopkärlen) i grönområden.

Underhållet av grönområdena grundar sig på den allmänt använda skötselklassificeringen av grönområdena. Under år 2023 är avsikten att övergå från skötselklassificeringen till underhållsklassificering som bättre beaktar dagens behov, så som till exempel hållbart miljöunderhåll.