Hoppa till innehåll

Tjänster inom småbarnspedagogik

Tjänster inom småbarnspedagogik för barn under skolåldern.

Barnets rätt till småbarnspedagogik börjar den månad då barnet fyller 9 månader:

Om du sköter barnet hemma

Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd från Fpa.

Familjer vars barn vårdas hemma kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Privat daghem

Ansöka om plats direkt från daghemmet. Ansöka om servicesedel från staden till ett privat daghem som staden har godkänt.

Serviceproducenten är ett företag eller samfund.

Staden övervakar verksamheten.

Privat familjedagvård

Söka om plats direkt hos familjedagvårdare, som arbetar i eget hem.

Ansök om privatvårdsstöd och kommuntillägg från Fpa.

Staden övervakar verksamheten.

Information om lediga platser fås av servicekoordinatorn.

Familjen anställer en vårdare

Ansöka om privatvårdsstöd och kommuntillägg från Fpa.

Familjen fungerar som arbetsgivare, vårdaren arbetar hemma hos familjen. Vårdaren måste vara över 18-årig.

Staden godkänner vårdaren innan stödet beviljas.

Om vårdaren sköter barn från flera familjer, fungerar en familj som arbetsgivare.

Tillfällig småbarnspedagogik

I kommunala daghemmen ordnas också tillfällig småbarnspedagogik för högst en vecka i taget, om möjligt. Avgifterna är inte inkomstrelaterade. Priset för tillfällig småbarnspedagogik från och med 1.8.2024 är 20 euro för en vårddag mindre än 5 timmar, samt 28 euro för en dag på mer än 5 timmar. Tillfällig småbarnspedagogik kan fråga direkt från dagis.