Hoppa till innehåll

Tjänster inom småbarnspedagogik

Tjänster inom småbarnspedagogik för barn under skolåldern.

Vårdformer efter föräldrapenningperioden:

Hemma

Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd från Fpa.

Familjer vars barn vårdas hemma kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Privat daghem

Ansöka om plats direkt från daghemmet. Ansöka om servicesedel från staden till ett privat daghem som staden har godkänt.

Serviceproducenten är ett företag eller samfund.

Staden övervakar verksamheten.

Privat familjedagvård

Ansök om privatvårdsstöd och kommuntillägg från Fpa.

Hemma hos en vårdare godkänd av staden.

Information om lediga platser fås av servicekoordinatorn. Lediga platser finns inte för tillfället.

Familjen anställer en vårdare

Ansöka om privatvårdsstöd och kommuntillägg från Fpa.

Familjen fungerar som arbetsgivare, vårdaren arbetar hemma hos familjen.

Staden godkänner vårdaren innan stödet beviljas.

Om vårdaren sköter barn från flera familjer, fungerar en familj som arbetsgivare.