Gå till innehåll

Tjänster inom småbarnspedagogik

Tjänster inom småbarnspedagogik för barn under skolåldern.

Vårdformer efter föräldrapenningperioden:

Hemma

Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd.

Familjer vars barn vårdas hemma kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Kommunal vårdplats

I ett kommunalt daghem eller i familjedagvård.

Privat daghem

Barnet beviljas en servicesedel till ett privat daghem som staden har godkänt.

Serviceproducenten är ett företag eller samfund.

Staden övervakar verksamheten.

Privat familjedagvård

För privat familjedagvård, godkänt av staden, beviljas barnet privatvårdsstöd och kommuntillägg.

Hemma hos en vårdare godkänd av staden.

Information om lediga platser fås av servicekoordinatorn.

Familjen anställer en vårdare

Barnet beviljas privatvårdsstöd och kommuntillägg.

Familjen fungerar som arbetsgivare, vårdaren arbetar hemma hos familjen.

Staden godkänner vårdaren.

Om vårdaren sköter barn från flera familjer, fungerar en familj som arbetsgivare.