Hoppa till innehåll

Medborgarinstitutets läsår och lov

Start- och slutdatum för varje enskild kurs finns i kursbeskrivningen.
I helårskursernas kursbeskrivning anges också höstterminens sista datum och vårterminens första datum.

Lovtider då det är paus i undervisningen:

  • 16-22.10.2023, höstlov (vecka 42)
  • 4.11.2023, helgdag
  • 6.12.2023, självständighetsdag
  • 19–25.2.2024, sportlov (vecka 8)
  • 28.3–1.4.2024, to–må, påsklov

Jullovets längd beror på kursen. Kontrollera undervisningstillfällena för din kurs på webbtjänsten eller fråga din lärare.