Hoppa till innehåll

Detaljplaner

I detaljplanen anges hur ett område skall användas i framtiden: vad som skall bevaras, vad som får byggas, var och på vilket sätt. I planen anges t.ex. byggnadernas läge och storlek och vad de skall användas till. Planläggning innebär planering av användningen av markområden. Det gällande detaljplaneläget för en fastighet kan du kolla i karttjänsten.