Hoppa till innehåll

DP 558 Campingområde i Veckjärvi

Målet med planarbetet som gäller Veckjärvis campingplats är att studera placeringen av campingplatsen nära sjön, i den f.d. odlingsdalen i Staffas. I inledningsfasen av planarbetet diskuterar man också rekreationsverksamheter som skulle passa i området och betjäna byns invånare och andra Borgåbor.

Planeringsarbetets mål och utgångspunkter beskrivs närmare i programmet för deltagande och bedömningen.

Utkastskedet (beredningsskedet)

Planarbetet i Veckjärvis campingplats anhängiggjordes i planeringsöversikten den 19 januari 2022 och ingick i arbetsprogrammet för stadsplaneringen 2022. Om planarbetet har det senast informerats i planläggningsöversikten 2023.