Siirry sisältöön

AK 558 Veckjärven leirintäalue

Veckjärven leirintäalueen kaavatyön tavoitteena on tutkia leirintäalueen sijoittamista järven tuntumaan, entiseen Staffaksen viljelylaaksoon. Kaavatyön aloitusvaiheessa pohditaan myös virkistystoimintoja jotka sopisivat alueelle ja palvelisivat kylän asukkaita ja muita porvoolaisia.

Kaavatyön tavoitteita ja lähtökohtia on kuvattu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Vireilletulo

Veckjärven leirintäalueen kaavatyö on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 19.1.2022 ja sisältyi kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuonna 2022. Viimeksi kaavatyöstä on tiedotettu vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa.