Siirry sisältöön

AK 558 Veckjärven leirintäalue

Vastaathan Veckjärven leirintäalueen asemakaavaa koskevaan kyselyyn 15.12.2023 mennessä! Linkki kyselyyn on sivun alaosassa.

Veckjärven leirintäalueen kaavatyön tavoitteena on tutkia leirintäalueen sijoittamista järven tuntumaan, entiseen Staffaksen viljelylaaksoon. Kaavatyön aloitusvaiheessa pohditaan myös virkistystoimintoja jotka sopisivat alueelle ja palvelisivat kylän asukkaita ja muita porvoolaisia.

Kaavatyön tavoitteita ja lähtökohtia on kuvattu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Vireilletulo

Veckjärven leirintäalueen kaavatyö on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 19.1.2022 ja sisältyi kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuonna 2022. Viimeksi kaavatyöstä on tiedotettu vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa.

Ajankohtaista juuri nyt

Kaava-alueen taustatietojen keruuta jatketaan avaamalla Veckjärven leirintäalueeseen liittyvä asukaskysely verkkoon. Porvoon kaupunki toivoo, että porvoolaiset ja muut Veckjärven alueella liikkuvat ja toimivat henkilöt vastaisivat kyselyyn verkossa. Jos jostain syystä verkossa vastaaminen ei ole jollekin mahdollista, niin kysely löytyy myös kaupungin palvelupiste Kompassista (Rihkamatori B, katutaso, PL 23, 06101 Porvoo).

Lisäksi osallisilla on mahdollisuus lähettää kaavahankkeeseen liittyvää palautetta suoraan kaavoittajalle (Kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh, etunimi.sukunimi@porvoo.fi & Kaavoittaja Erika Lantz, etunimi.sukunimi@porvoo.fi).

Vastaathan Veckjärven leirintäalueen asemakaavaa koskevaan kyselyyn 15.12.2023 mennessä!