Siirry sisältöön

Kesän aukioloajat

Porvoon ympäristönsuojelun asiakaspalvelu on suljettu 1.7.-28.7.2024.

Ympäristönsuojelu

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lupa- ja valvontalautakunta. Lautakunta antaa lausuntoja ja tekee päätöksiä erilaisista ympäristöön liittyvistä luvista ja ilmoituksista sekä käyttää tarvittaessa uhkasakolla tehostettuja pakkokeinoja estääkseen ympäristöön kohdistuvia haittoja.

Ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtäviä hoitaa kaupungin ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelu vastaa ympäristövalvonnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Valvontaa toteutetaan tekemällä valvontatarkastuksia sekä seuraamalla yritysten toimintaa ja raportointia viranomaisille.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat lisäksi muun muassa luonnonsuojelun edistäminen ja jätehuollon valvonta. Ympäristönsuojelu palvelee sekä yrityksiä että kuntalaisia.

Porvoon ympäristön tila

Valvontasuunnitelma ja -ohjelma

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu toteuttaa valvontaa ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman perusteella laaditaan vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä peritään valvontamaksua. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Taksat

Ympäristönsuojeluviranomainen perii tietyistä lainsäädännössä määritetyistä suoritteista maksun. Maksujen suuruudesta on säädetty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Maa-aineslain mukaisten maksujen suuruudesta on päätetty maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on paikalliset olosuhteet huomioivia, ympäristön pilaantumista ehkäiseviä ohjeita ja menettelytapoja, joita tarvitaan ympäristönsuojelulain toimeenpanossa. Määräysten noudattamista valvoo Porvoon lupa- ja valvontalautakunta.

Yhteystiedot

Minna Ahlqvist

Ympäristönsuojelutarkastaja

Minna.Ahlqvist@porvoo.fi
Minna Ahlqvist

Ympäristönsuojelutarkastaja

Minna.Ahlqvist@porvoo.fi
Minna Ahlqvist

Ympäristönsuojelutarkastaja

Minna.Ahlqvist@porvoo.fi
Carita Forsberg-Heikkilä

Ympäristötutkimuspäällikkö

Carita.Forsberg-Heikkila@porvoo.fi
Carita Forsberg-Heikkilä

Ympäristötutkimuspäällikkö

Carita.Forsberg-Heikkila@porvoo.fi
Carita Forsberg-Heikkilä

Ympäristötutkimuspäällikkö

Carita.Forsberg-Heikkila@porvoo.fi
Tuuli Laukkanen

Ympäristönsuojelutarkastaja

tuuli.laukkanen@porvoo.fi
Pia Lindström

Ympäristökasvattaja

Pia.Lindstrom@porvoo.fi
Pia Lindström

Ympäristökasvattaja

Pia.Lindstrom@porvoo.fi
Pia Lindström

Ympäristökasvattaja

Pia.Lindstrom@porvoo.fi
Jesse Mether

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jesse.Mether@porvoo.fi
Jesse Mether

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jesse.Mether@porvoo.fi
Jesse Mether

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jesse.Mether@porvoo.fi
Sanna Tarmi

Ympäristönsuojelutarkastaja

sanna.tarmi2@porvoo.fi
Sanna Tarmi

Ympäristönsuojelutarkastaja

sanna.tarmi2@porvoo.fi
Sanna Tarmi

Ympäristönsuojelutarkastaja

sanna.tarmi2@porvoo.fi
Mira Vuorijärvi

Ympäristönsuojelutarkastaja

mira.vuorijarvi@porvoo.fi
Mira Vuorijärvi

Ympäristönsuojelutarkastaja

mira.vuorijarvi@porvoo.fi
Mira Vuorijärvi

Ympäristönsuojelutarkastaja

mira.vuorijarvi@porvoo.fi