Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Kaupungin palvelujen järjestämisestä ja taloudesta vastaavat valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat sekä viranhaltijaorganisaatio.

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 51-jäseninen valtuusto. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia. Kokoukset pidetään Porvoon kaupungintalolla

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla.

Kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa sitä.

Lauta- ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa.

Päätöksenteko on monivaiheista

Asioiden käsittely alkaa virkamiesvalmistelulla. Sen jälkeen asiat siirtyvät kaupungin luottamuselinten päätettäviksi lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Valmisteltavaa asiaa koskevia lausuntoja pyydetään usein muiltakin viranomaisilta.

Valtuusto on siirtänyt päätösvaltaansa joissakin asioissa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupungin viranhaltijoille, siten osa päätöksistä syntyy jo ennen valtuuston kokousta.

Strategia ja säännöt ohjaavat

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on mm. kuntalaissa ja hallintolaissa sekä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Kehittämistä ja toimintaa ohjaavat lisäksi luottamuselinten hyväksymät kaupungin strategia ja ohjelmat.