Siirry sisältöön

Porvoolaisen liikuntatoiminnan tukemiseen myönnetään vuosittain avustuksia.

Avustusta myönnetään niille rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikka on Porvoon kaupunki.
Avustusta voidaan myöntää myös henkilökohtaisena avustuksena, kuten koulutusavustuksena.

Lisäksi palkitaan menestyneitä urheilijoita.

Yleisavustus

Yleisavustuksen hakuaika on 1.3.-28.3.2024. Linkki hakemukseen sulkeutuu klo 15.
Hakemukseen liitetään yleisohjeissa/hakulomakkeessa mainitut liitteet.

Mikäli seuran toimintakausi ei ole kalenterivuosi ja se päättyy 1.3. jälkeen, hakee seura avustusta edellisen toimintakauden perusteella.

Liikunnan yleisavustuksen hakemukset arvioidaan elinvoiman toimialan yhtenäisten kriteerien mukaisesti. Toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioidessa huomioidaan mm. porvoolaisten jäsenten määrä, lisenssien määrä, valmentajien koulutustaso, seuratyöntekijöiden määrä, kilpailutoiminnan laajuus ja urheilullinen menestys. 

Tutustu hakemuslomakkeen kysymyksiin alla olevasta linkistä

Lisätietoja antaa

Vuokra-avustus

Vuokra-avustusta myönnetään porvoolaisille rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka itse vuokraavat liikuntatilaa säännölliselle liikuntaharjoitustoiminnalleen muissa kuin Porvoon kaupungin liikuntapalveluilta vuokratuissa tiloissa. Avustusta ei myönnetä kaupungilta vuokrattavista liikuntatiloista aiheutuneisiin kustannuksiin eikä maavuokraan.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

  • liikuntatilan vuokra
  • sähkö-, vesi- ja lämmityskulut
  • nimenomaan tilaan liittyvät vakuutukset

Liikuntaharjoitustoiminnan, johon vuokra-avustusta haetaan, tulee olla ohjattua. Vuokrakustannukset tulee esittää niin, että niiden perusteella on nähtävissä, mihin toimintaan kustannus kohdistuu.

Vuokra-avustusta haetaan kerran vuodessa yleisavustushaun yhteydessä kuitenkin erillisellä hakemuksella.
Avustusjakso on 1.1.-31.12. ja avustusta haetaan takautuvasti tositteiden mukaisesti.
Vuokra-avustusta ajalle 1.1.-31.12.2023 on haettava 1.3-28.3.2024 välisenä aikana. Linkki hakemukseen sulkeutuu klo 15.
Hyväksyttyjen kustannusten kokonaissumman tulee ylittää 1000 e/kalenterivuosi.

Porvoon kaupunki varaa vuosittain talousarvioonsa määrärahan vuokra-avustusta varten.
Mikäli jaettavana oleva avustusmääräraha ei riitä kattamaan anottuja hyväksyttäviä vuokrakustannuksia, määräytyy avustuksen osuus (hyväksyttyjen kustannusten osalta) prosentuaalisesti koko määrärahasta.

Vapaa-aikajohtaja päättää vuokra-avustuksista liikuntakoordinaattorin esityksestä.

Ohjausavustus

Ohjausavustusta myönnetään alle 18-vuotiaille tarkoitettujen liikuntaryhmien ohjaukseen tai valmennukseen.
Avustuksen edellytyksenä on, että ohjaukseen tai harjoitukseen osallistuu joukkuelajeissa vähintään seitsemän (7) ja yksilölajeissa vähintään viisi (5) alle 18-vuotiasta nuorta.
Yksilölajeissa voidaan liikuntapalveluille osoitetun anomuksen perusteella hyväksyä pienempikin osanottajamäärä.

Harjoitus- tai ohjauskertaa kohden voi yksi (1) ohjaaja tai valmentaja saada ohjausavustusta. Harjoituksen pituuden on oltava vähintään 45 min.
Avustettavaksi harjoituskerraksi ei lueta otteluita, kilpailuja, harjoitusotteluita ja -kilpailuja.
Mikäli jokin ikäryhmä suuren osanottajamäärän vuoksi jaetaan useampaan harjoitusryhmään, tulee liikuntapalveluilta pyytää hyväksyntä avustuksen saamisesta useammalle ryhmälle.

Ohjausavustusta maksetaan harjoituksen vastuuvalmentajana toimivan ohjaajan koulutustason perusteella seuraavasti:

I-taso
Liikunnanopettajat tai korkeampi liikunnallinen koulutus, liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat (opisto-taso), fysioterapeutit, lääkärit, liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat, valmentajat tai muut, joilla liikunnallista koulutusta vähintään 200 h
II-taso
Ohjaajat, joilla liikunnallista koulutusta 101–199 h, vähintään neljän kuukauden liikunnanohjauskurssin suorittaneet (ei ammattitutkintoon johtava koulutus)
III-taso
Ohjaajat, joilla on 61–100 tunnin mittainen liikunnallinen ohjaajakoulutus
IV-taso
Ohjaajat, joilla on vähintään 31–60 tunnin mittainen liikunnallinen ohjaajakoulutus
V-taso
Ohjaajat, joilla on alle 30 tuntia liikunnallista koulutusta.

Avustuksen maksamiseen oikeuttava koulutustaso huomioidaan siitä päivästä lähtien kun koulutustaso on todistettavasti esitetty liikuntapalveluille.

Vapaa-aikajohtaja päättää vuosittain kunkin koulutustason euromääräisen kertamaksun sekä kuinka monelta harjoituskerralta viikossa avustusta maksetaan.
Ohjausavustussummat ovat vuonna 2023 I-V-tasoilla 13.50e, 11.50e, 9.50e, 7.50 e ja 5.50e/ohjauskerta, avustusta maksetaan kahdelta harjoituskerralta viikossa.

Maksatuksen perustaksi hyväksytään ainoastaan asianmukaisesti täytetty liikuntapalveluiden oma harjoituspäiväkirja.

Ohjausavustusjaksot ovat:

Ajanjaksolta 1.1.–30.4.
Ajanjaksolta 1.5.–31.8.
Ajanjaksolta 1.9.–31.12

Harjoituspäiväkirja tulee jättää maksatusta varten liikuntapalveluille viiden (5) arkipäivän sisällä ko. jakson päättymisestä. Myöhässä jätettyjä harjoituspäiväkirjoja ei huomioida.
Harjoituspäiväkirjat tulee lähettää osoitteella

Mikäli yhdistys/ryhmä antaa liikuntapalveluille harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja koskien esim. harjoitusten määrää, ajankohtaa, ohjaajaa tai ohjaajan koulutustasoa, hylätään ohjausavustushakemukset ko.jaksolta.

Koulutusavustus

Koulutusavustusta voidaan myöntää yhdistysten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Koulutusavustusta voivat saada myös pääasiassa liikuntatoimintaa järjestävät erityisryhmien yhdistykset.

Avustusta voidaan harkinnan mukaan myöntää myös porvoolaisessa yhdistyksessä toimivalle ohjaajalle tai valmentajalle, mikäli hän on kustantanut koulutuksensa itse.

Avustusta voi saada myös Porvoon kaupungin liikuntapalveluiden ohjaustehtävissä toimiva ohjaaja.

Porvoon ulkopuolella tapahtuva koulutus
Korvattavia kustannuksia ovat kurssi-, majoitus-, ylläpito- ja matkakustannukset.
Matkakustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,20 euroa/km.
Ulkomailla tapahtuneen koulutuksen kustannuksia korvataan vain erityisen painavista syistä ja hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti
Koulutustapahtumissa erikseen hankittua opetusmateriaalia (kirjat, DVD:t ym.) ei korvata.
Hakemukseen liitetään tositteet tai niiden kopiot maksetuista koulutuskustannuksista sekä koulutuksesta mahdollisesti saatu todistus.
Koulutuksista, jotka tapahtuvat normaalin ohjaustoiminnann tai leirien/kilpailujen yhteydessä, on toimitettava tarkemmat lisätiedot, joista käy ilmi koulutuksen osuus toiminnasta ja laajuus.

Porvoossa tapahtuva koulutus
Ainoastaan ko. koulutuksen osallistumismaksut korvataan.
Koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia.
Hakemuksen liitteet kuten kohdassa yksi.
Koulutuksista, jotka tapahtuvat normaalin ohjaustoiminnann tai leirien/kilpailujen yhteydessä, on toimitettava tarkemmat lisätiedot, joista käy ilmi koulutuksen osuus toiminnasta ja laajuus.

Yhdistyksen itse järjestämät koulutustilaisuudet
Tilaisuuden minimiosanottajamäärä on kahdeksan henkilöä.
Korvattavia kustannuksia ovat tilavuokra ja ohjaaja-/luennoitsijapalkkio.
Koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia.
Hakemukseen liitetään tositteet tai niiden kopiot maksetuista tila- ja luennoitsijakuluista sekä koulutustilaisuuden osanottajaluettelo.

Liikuntapalveluiden palveluksessa toimivat ohjaajat
Avustusta myönnetään korkeintaan kahteen kurssiin/vuosi/henkilö.
Kurssimaksuista korvataan korkeintaan 50 %, kuitenkin enintään 200 e/vuosi.
Matkakulut korvataan kokonaan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,20 euroa/km.
Liikunnalliseen ammattitutkintoon johtavaa koulutusta ei avusteta.

Koulutusavustuksen hakeminen, suuruus ja päätös avustamisesta:

Koulutusavustusta haetaan yleisavustushaun yhteydessä (maaliskuussa) erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Avustusjakso on 1.1-31.12.
Jos jaettavana oleva määräraha ei riitä kattamaan anottuja hyväksyttyjä koulutuskustannuksia, määräytyy avustuksen osuus (hyväksyttyjen kustannusten osalta) prosentuaalisesti koko määrärahasta.
Vapaa-aikajohtaja päättää koulutusavustuksista liikuntakoordinaattorin esityksestä.

Hakuaika on 1.3.-28.3.2024. Linkki hakemukseen sulkeutuu klo 15.

Vuoden urheilija- ja liikuntapalkinto

Elinvoimalautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain vuoden urheilija- ja liikuntapalkinnon saajan.

Palkinnon voi saada kilpailullisesti menestynyt urheilija tai joukkue tai
seura, joukkue tai henkilö, joka on toiminut kaupungissa pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti liikunnan parissa siten, että toiminta on ollut merkittävää kaupungin liikuntakulttuurin ja -kehityksen kannalta.

Palkinnon saajan tulee olla kirjoilla Porvoossa, kun palkitsemiseen johtanut suoritus on tapahtunut.

Menestyneet urheilijat

Kilpailullisesti menestyneitä urheilijoita tai seuroja voidaan palkita.

Suomen mestaruuden voittanut tai olympialaisissa MM-, EM- tai PM-kisoissa sijoille 1–3 sijoittunut henkilö tai joukkue palkitaan edellyttäen, että henkilö tai joukkue kilpailee 15-vuotiaiden tai vanhempien juniorisarjassa tai yleisessä luokassa yleisessä luokassa Suomen Olympiakomiteaan kuuluvien lajiliittojen virallisissa kilpailuissa.
Muihin liittoihin kuin Suomen Olympiakomiteaan kuuluvien lajiliittojen urheilijoiden saavutusten huomioimista ja palkitsemista harkitaan tapauskohtaisesti.

Samat säännöt koskevat vammaisurheilijoita.

Veteraaniluokissa palkitaan henkilöt ja joukkueet, jotka ovat sijoittuneet sijoille 1–3 PM-, EM- tai MM-kilpailuissa.

Palkinnon saaja voi edustaa myös muuta kuin porvoolaista seuraa. Palkinnon saajan on kuitenkin oltava kirjoilla Porvoossa silloin, kun palkitsemiseen johtanut urheilusuoritus on tehty.

Ilmoita kilpailumenestyksestä täyttämällä alla oleva lomake ja lähettämällä se liikunta@porvoo.fi  10.12.2023 mennessä. Lomakkeen mukaan toivotaan liitettäväksi valokuva urheilijan/joukkueen urheilusuorituksesta, joko kilpailutilanteessa tai harjoituksista. Valokuvia tullaan käyttämään palkitsemistilaisuudessa.

Palkitsemistilaisuus järjestetään viimeistään seuraavan vuoden tammikuussa.