Siirry sisältöön

Ajankohtaiset esityslistat ja pöytäkirjat 30.3. eteenpäin

Kaupunki on siirtynyt uuteen versioon Dynasty-palvelusta. Jatkossa uudet esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan Dynasty 10-palvelussa.

Esityslistat

Kaupungin luottamuselinten esityslistat julkaistaan Internetissä jo ennen luottamuselinten kokouksia.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kokouksen esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Pöytäkirjat

Luottamuselinten pöytäkirjat julkaistaan internetissä sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja käännetty. Tähän saattaa kulua muutamia viikkoja. Pöytäkirjoista saatetaan poistaa joitakin henkilötietoja sisältäviä liitteitä oikaisuvaatimus- tai valitusajan kuluttua. Tämä on välttämätöntä kuntalain perusteella.

Luottamuselinten kokouksista julkaistaan myös lyhyt epävirallinen päätösyhteenveto heti kokouksen jälkeen. Päätösyhteenvedot löytyvät uutisista.

Vanhat pöytäkirjat

Porvoon kaupungin luottamuselinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuivat kesäkuussa 2017 kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja nekin on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vanhoissa pöytäkirjoissa oli henkilötietoja, joita ei voinut poistaa yksitellen. Tämän vuoksi kaupunki joutui poistamaan kaikki vanhat pöytäkirjat verkosta.

Pöytäkirjat ovat julkisia, ja vanhan pöytäkirjan saa tarvittaessa edelleen käyttöönsä pyytämällä palvelupiste Kompassista.

Arkistoon luovutettujen asiakirjojen kohdalla asiakirjoja voi pyytää kaupungin keskusarkistosta

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan viranhaltijapäätökset -sivustolla, jos kuntalaisella on oikeus hakea päätökseen muutosta.

Päätökset pidetään nähtävillä muutoksenhakuajan, joka yleisimmin on 22 päivän mittainen.