Siirry sisältöön

Tilinpäätös laaditaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kaupungin tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksessa esitetään taloudellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Tilinpäätös sisältää kaupungin liikelaitosten erillistilinpäätökset.

Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kesäkuun kokouksessaan.

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kuntalain lisäksi kirjanpitolakia.