Siirry sisältöön

Kaupunki vuokraa alueita pidempiaikaisilla sopimuksilla esimerkiksi:

  • Telemaston tai jätevesipumppaamon sijoittamista varten.
  • Peltoalueita viljelytarkoituksiin.
  • Laidunalueita pääosin maisemanhoidollisin perustein.

Pidempiaikaisista vuokrauksista tehdään maanvuokrasopimus. Maanvuokrasopimuksessa määritellään vuokra-alueen käyttötarkoitus, antaako maanomistaja luvan sijoittaa vuokra-alueella pysyviä rakenteita tai varastoida tavaroita.

Huomioithan, että jos vuokra-alueelle on tarve sijoittaa pysyviä rakenteita tai rakennelmia, vaativat ne usein myös rakennusvalvonnasta haettavan toimenpide- tai rakennusluvan.

Hae alueen vuokrausta Lupapisteen kautta.

Peltoalueet vuokrataan erikseen ilmoitettavien tarjouskilpailujen perusteella.