Siirry sisältöön

Työntekijät kertovat

Ihmiset tekevät kaupungin

– yhdessä
– rohkeasti
– vastuullisesti
– toisiaan kunnioittaen

Meillä tehdään joka päivä yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta. Meille on tärkeää, että jokainen tuntee olevansa arvostettu. Työntekijöidemme hyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä.

Kaupunki on vakaa, joustava ja luotettava työnantaja.
Tervetuloa Porvooseen – täällä ihmiset tekevät kaupungin.

Nanna, varhaiskasvatuksen opettaja

Itselleni tärkeimpiä arvoja varhaiskasvatustyössä on lapsen yksilöllinen kohtaaminen. Jokaisella lapsella olisi hyvä olla ja tunne, että ovat tervetulleita tänne ja ovat arvokkaita sellaisina kuin ovat.

Meidän työporukka on sillä tavalla hauska, että meitä on eri ikäisiä, eri lähtökohdista ja koulutustasoista. Silti, täällä töissä, olemme kaikki samanarvoisia. Täällä tarjotaan hyvin apua ja tukea.

Työporukkamme on sillä tavalla hauska, että meitä on eri ikäisiä, eri lähtökohdista ja koulutustaustoista. Silti täällä töissä olemme samanarvoisia.

Iina, vs. päiväkodin johtaja

Minulle on tärkeää, että johtamassani yksikössä henkilökunta kokee tulevansa kuulluksi ja olevansa arvostettuja. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta tehdään nimenomaan yhdessä koko tiimin ja työyhteisön voimin.

Ilon aiheeni on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta päiväkodissamme. Töihin on mukava tulla, kun työyhteisössä on hyvä yhteishenki ja asioihin suhtaudutaan ratkaisukeskeisesti ja kehittävällä työotteella, naurua ja huumoria unohtamatta.

Työpäiväni ovat vaihtelevia. Päiväkodinjohtajan työ on huolehtia, että toiminta päiväkodissa ja esiopetuksessa on varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaista laadukasta, tavoitteellista ja pedagogista toimintaa, ja että toiminta täyttää lain ja asetusten mukaiset vaatimukset. Työhöni kuuluu mm. pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, henkilöstöjohtaminen ja sijaisjärjestelyjen organisointi. Työryhmien ja palaverien valmistelua, johtamista ja osallistumista. Työntekijöiden kanssa lasten ja ryhmän asioiden suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Yhteistyötä mm. päiväkodinjohtajien, koulujen, tai muiden moniammatillisten toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös neuvola, lastensuojelu ja perhetyö, sekä oppilaitosyhteistyö alan opiskelijoiden kautta.

Kaupunki tukee jatkokouluttautumista ja sen myötä myös omat opintoni töiden ohella ovat onnistuneet.

Työtäni rikastuttaa tietysti myös päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut lasten kanssa. Varhaiskasvatustyö on arvokasta työtä, jossa lapsen kasvulle ja oppimiselle luodaan perustaa elämää varten. Haluaisin työssäni vaikuttaa ja mahdollistaa sellaisen oppimisympäristön jokaiselle lapselle, joka tukisi parhaalla mahdollisella tavalla lapsen yksilöllisiä tarpeita.

Päiväkodin johtaja
Iina, päiväkodin johtaja

Minulle on tärkeää, että johtamassani yksikössä henkilökunta kokee tulevansa kuulluksi ja olevansa arvostettuja.

Elina, kaupunki-infran suunnittelupäällikkö

Porvoo on kehittyvä ja kasvava kaupunki, jossa riittää mielenkiintoisia hankkeita, joihin pääsee työn puitteissa mukaan luomaan uutta sekä kehittämään tai säilyttämään vanhaa.

Pääasiallinen tehtäväni on toimia yleisten alueiden suunnittelun asiantuntijana kaupunkikehityksen hankkeissa ja toimin kaupunki-infran suunnittelutiimin esihenkilönä. Mikään työpäivä ei ole samanlainen ja yhden päivän aikana työtehtävät saattavat vaihdella strategisen tason linjausten mietinnästä yksittäisen katukiven materiaalin pohdintaan tai työmaalla nopeasti päätettäviin ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Pyrin vaikuttamaan siihen, että kaupunki-infra osaltaan pystyisi tekemään ympäristöystävällisempää kaupunkia ja olla siinä jopa valtakunnallinen edelläkävijä. Kaupunki-infra suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää meidän kaikkien yhteisiä yleisiä alueita. Teen tiiviisti töitä kaupunki-infran suunnittelu- ja hallintotiimin, rakentamisen ja kunnossapidon henkilöiden, Porvoon veden suunnittelutiimin, kaavoittajien sekä suunnittelukonsulttien kanssa.

Asiantuntijatyössä työajan joustavuus ja etätyömahdollisuus ovat isoja etuja, jotka tekevät esimerkiksi perhe-elämän ja työn sovittamisesta toisiinsa helpompaa.

Parasta Porvoon kaupungilla on todella mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit.
Silloin tuntee onnistuneensa työssä, kun kollega, yhteistyökumppani tai vaikkapa kuntalainen antaa positiivisen palautteen tiimimme toiminnasta tai työn tuloksista.

Näin ollen voi ajatella, että sillä mitä ja miten teen tai teemme on vaikutusta suuren joukkoon ihmisiä. Kaikki tämä tekee työstä erittäin mielekästä.


Elina, kaupunki-infran suunnittelupäällikkö
Elina, kaupunki-infran suunnittelupäällikkö

Asiantuntijatyössä työajan joustavuus ja etätyömahdollisuus ovat isoja etuja, jotka tekevät esimerkiksi perhe-elämän ja työn sovittamisesta toisiinsa helpompaa.