Siirry sisältöön

Minulle on tärkeää, että johtamassani yksikössä henkilökunta kokee tulevansa kuulluksi ja olevansa arvostettuja.

Ilon aiheeni on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta päiväkodissamme. Töihin on mukava tulla, kun työyhteisössä on hyvä yhteishenki ja asioihin suhtaudutaan ratkaisukeskeisesti ja kehittävällä työotteella, naurua ja huumoria unohtamatta.

Työpäiväni ovat vaihtelevia. Päiväkodinjohtajan työ on huolehtia, että toiminta päiväkodissa ja esiopetuksessa on varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaista laadukasta, tavoitteellista ja pedagogista toimintaa, ja että toiminta täyttää lain ja asetusten mukaiset vaatimukset.

Työhöni kuuluu mm. pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, henkilöstöjohtaminen ja sijaisjärjestelyjen organisointi. Työryhmien ja palaverien valmistelua, johtamista ja osallistumista. Työntekijöiden kanssa lasten ja ryhmän asioiden suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Yhteistyötä mm. päiväkodinjohtajien, koulujen, tai muiden moniammatillisten toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös neuvola, lastensuojelu ja perhetyö, sekä oppilaitosyhteistyö alan opiskelijoiden kautta.

Minulle on tärkeää, että johtamassani yksikössä henkilökunta kokee tulevansa kuulluksi ja olevansa arvostettuja. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta tehdään nimenomaan yhdessä koko tiimin ja työyhteisön voimin.

Kaupunki tukee jatkokouluttautumista ja sen myötä myös omat opintoni töiden ohella ovat onnistuneet. Työtäni rikastuttaa tietysti myös päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut lasten kanssa. Varhaiskasvatustyö on arvokasta työtä, jossa lapsen kasvulle ja oppimiselle luodaan perustaa elämää varten. Haluaisin työssäni vaikuttaa ja mahdollistaa sellaisen oppimisympäristön jokaiselle lapselle, joka tukisi parhaalla mahdollisella tavalla lapsen yksilöllisiä tarpeita.