Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksuun vaikuttaa perheen koko, perheen tulot ja valittu tuntiraja.

Kunnallisessa vai yksityisessä

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, perii palveluntuottaja asiakasmaksun.

Asiakasmaksuohje

Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on hoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

  • Lapsikohtainen maksu on 0-295 euroa. 1.8.2024 alkaen 0-311 euroa.
  • Asiakas valitsee tuntirajan eli maksuluokan viidestä vaihtoehdosta.
    • Korkeintaan 105 tuntia kuukaudessa on osa-aikaista varhaiskasvatusta, jolloin sovitaan onko varhaiskasvatus päivittäistä vai osaviikkoista, kokopäiväistä tai osapäiväistä.
  • Asiakasmaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.
  • 28 euroa pienempää kuukausimaksua ei peritä. 1.8.2024 alkaen alle 30 euroa pienempää kuukausimaksua ei peritä.
  • Korkein maksu peritään perheen nuorimmasta lapsesta.
  • Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta peritään 40 % nuorimman lapsen asiakasmaksusta.
  • Seuraavista lapsista maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.
  • Maksuhyvitys myönnetään yleisvaarallisen tartuntataudin takia määrätyn karanteenin ajalta arkipäivistä, joille on varattu hoitoaikaa.

Jos perheen toimeentulon edellytykset ovat vaarassa, voi Kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö päättää asiakasmaksun alentamisesta. Huoltaja voi toimittaa vapaamuotoisen anomuksen päiväkodinjohtajalle.