Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksuluokka ja hoitoaikojen varaaminen

Varaa hoitoaikoja vähintään 2 viikkoa etukäteen.

Hoitoajan varaaminen

Huoltaja varaa lapselle hoitoaikaa DaisyFamilyn kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta, maanantaihin klo 10.00 mennessä. Henkilökunnan työvuorot suunnitellaan hoitoaikavarausten perusteella.

Hoitoaikojen tarve voi vaihdella esimerkiksi työvuorojen takia. Huoltaja on asiantuntija lapsensa ja perheensä tarpeissa ja suunnittelee lapselleen sopivan määrän varhaiskasvatusaikaa. Lapselle sopiva määrä ja hoitoaika ei ole välttämättä sama kuin huoltajan työaika. Keskustele henkilökunnan kanssa lapsen osallisuudesta ryhmän toiminnassa, kaverisuhteista ja toiminnan tavoitteista.

Tuntiraja

Huoltajan kannattaa huomioida perhetilanteensa, perheen olosuhteet, työvuoromuutosten mahdollisuus ja muut tarpeensa siten, että palvelusopimus on tehty riittävän laajuisena ja perheen tarvitsemat hoitoaikojen muutokset ovat mahdollisia.

 • 0–84 tuntia / kuukausi, keskimäärin 20 tuntia / viikko.
  • Sovitaan, onko varhaiskasvatus päivittäistä tai osaviikkoista, kokopäiväistä tai osapäiväistä.
 • 85–105 tuntia / kuukausi, keskimäärin 21–24 tuntia / viikko.
  • Sovitaan, onko varhaiskasvatus päivittäistä tai osaviikkoista, kokopäiväistä tai osapäiväistä.
 • 106–126 tuntia / kuukausi, keskimäärin 25–29 tuntia / viikko.
 • 127–146 tuntia / kuukausi, keskimäärin 30–34 tuntia / viikko.
 • Yli 147 tuntia / kuukausi, keskimäärin yli 35 tuntia / viikko.

1.8.2024 alkaen osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa eli korkeintaan 105 tuntia kuukaudessa, sovitaan osa-aikaisuuden muodosta, koska osa-aikaiset lapset jakavat paikkaa toisen lapsen kanssa. Paikkaa jakaville lapsille sovitaan joko tietyt hoitopäivät tai hoitoajat. Jos tuntirajaan halutaan muutosta, on siitä keskusteltava päiväkodinjohtajan kanssa, jotta tarvittavat järjestelyt pystytään päiväkodissa tekemään.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää lapselle sopiva ja riittävä määrä varhaiskasvatusta, joka tukee myös koko perheen hyvinvointia ja jaksamista. Porvoossa on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain minimivaatimusta useampi määrä maksuluokkia. Viisi maksuluokkaa mahdollistavat jokaiselle riittävän maksuluokan valinnan. Jos hoitoaikaa tarvitaankin poikkeuksellisesti enemmän jonkun kuukauden aikana, eli sopimuksen mukaiset tunnit ylittyvät, nousee maksuluokka automaattisesti sen kuukauden ajaksi.

 • Ano tulevaa tuntirajamuutosta viimeistään kuukauden 15. päivä, jotta uusi maksupäätös ehditään tehdä etukäteen. Uusi tuntiraja tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.
 • Jos valittu tuntiraja ylittyy vähintään kolme kuukautta peräkkäin, nousee tuntiraja ylempään maksuluokkaan.

Muutokset

Jos huoltajan työvuorot eivät ole vielä tiedossa varattavissa olevalle viikolle, kannattaa huoltajan suunnitella hoitoajat lapsen etua ajatellen. Jos sitten kyseiselle viikolle tarvitaan hoitoaikamuutoksia työvuorojen vahvistuttua, voidaan niistä sopia suoraan ryhmän kanssa. Toki on tällöin erikseen varmistettava, että mahdolliset aikaiset tai myöhäiset hoitoajat onnistuvat. Suurin osa lasten hoitoajoista sijoittuu 8-16 välille ja muutoksista voi aina erikseen sopia henkilökunnan kanssa. Hoitoaikavarauksia korjataan Daisyyn henkilökunnan tai esimiehen toimesta pääsääntöisesti vain siinä tapauksessa, että muutostarve on lähtöisin päiväkodin tai perhepäivähoitajan tarpeesta; esim. perhepäivähoitajan lääkärissäkäynnin takia.