Siirry sisältöön

Viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat pääosin julkisia. Julkisuutta voidaan rajoittaa vain, jos siihen on välttämätön, julkisuuslaissa mainittu syy.

Julkisuuslaissa säädetään, millaisia tietoja viranomaisen asiakirjasta voidaan antaa.

Omien henkilötietojen tarkastamisesta löydät tietoa sivulta:

Miten tietopyyntö tehdään?

Yksilöity ja selkeä pyyntö helpottaa oikean tiedon löytymistä. Kerro tietopyynnössäsi riittävän selvästi, mitä asiakirjaa ja asiaa pyyntösi koskee. Viranhaltija voi pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja ja tarkennusta ennen vastauksen antamista.

Voit tehdä tietopyynnön useilla eri tavoilla. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, jos se on mahdollista.

Voit lähettää tietopyynnön Porvoon kaupungin kirjaamoon

  • sähköpostitse: kirjaamo@porvoo.fi
  • postitse: Porvoon kaupunki, kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo

Voit myös tuoda pyynnön palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, 06100 Porvoo. Tai voit esittää tietopyynnön Kompassissa myös suullisesti.

Huom. koronarajoitusten aikana Kompassista voi varata ajan välttämätöntä asiointia varten, kuten asiakirjoihin tutustumista ja kaupungin päätöksiä koskevaa muutoksenhakua varten. Myös nämä asiat kehotetaan hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti.

Vastaus tietopyyntöön

Tietopyyntöihin vastataan yleensä kahden viikon kuluessa. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai asian käsittely ja ratkaisu vaativat tavanomaista suuremman työmäärän, annetaan tieto viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun asiakirjapyyntö on otettu vastaan.

Asiakirja pyritään antamaan asiakkaan pyytämässä muodossa. Jos asiakas haluaa asiakirjasta jäljennöksen, se toimitetaan ensi sijassa sähköpostitse. Erikseen sovittaessa asiakirjat voi noutaa Kompassista.

Jos pyydettyä tietoa ei voida antaa, siitä tehdään kielteinen päätös, johon tietopyynnön tekijä voi hakea muutosta.