Siirry sisältöön

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli tarjoaa maksuttomia matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia peruskouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä.

Porvoon harrastamisen mallin harrastuksiin osallistumalla lapsi ja nuori voi kokeilla erilaisia lajeja ja löytää kokeilujen kautta itselleen mieluisan pidempiaikaisenkin harrastuksen paikallisten seurojen ja toimijoiden harrastustarjonnasta.

Tarjonnassa olevat harrastuslajit perustuvat lasten ja nuorten toiveisiin. Alakoulujen harrastustoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Kunkin alakoulun tarjonta on ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulun oppilaille, mutta jos tilaa harrastusryhmissä on, voivat myös muiden koulujen oppilaat osallistua harrastuksiin. 6.-9.–luokkalaisille nuorille harrastustarjonta on koko kaupungin yhteistä tarjontaa. Harrastuksia on sekä kouluilla että kaupungin muissa harrastustiloissa.

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen malli -hanketta. Hanketta kehitetään paikallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kriteerien pohjalta.

Ilmoittautumiset

Voit ilmoittaa lapsesi vain yhteen harrastamisen mallin kerhoon.
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 harrastusryhmiin alkaa syyskuun alussa.

Löydät alakoulujen harrastustarjonnan kouluittain. Alaluokkien harrastusryhmät on suunnattu ensisijaisesti oman koulun oppilaille, mutta myös toisten koulujen oppilaat voivat osallistua ryhmiin. Lisäksi tarjolla on 3.-6.-luokkalaisten etäharrastukset, jotka ovat kaikkien alakoulujen lapsille yhteisiä ja niihin osallistutaan omasta kodista. 

Yläluokkien harrastustarjonta on tarkoitettu kaikille kaupungin 6.-9.–luokkalaisille. Harrastuksia järjestetään eri yläkouluilla sekä kaupungin yleisissä tiloissa. Lisäksi tarjolla on ns. etäharrastusohjausta, joissa harrastamine tapahtuu kotoa käsin ja ohjaus tapahtuu verkon kautta. Nämä harrastukset ovat avoimia kaikille Porvoon koululaisille.

Huomioithan, että Porvoon harrastamisen mallin kerhojen lisäksi kouluilla on myös opetushallituksen tukemaa kerhotoimintaa sekä maksullista harrastustoimintaa, joista saat parhaiten tietoa suoraan koululta.

Harrasteryhmät

Harrastusryhmien käynnistyminen

Harrastusryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu ennen harrastusten alkua ja siitä tiedotetaan erikseen Wilmassa sekä harrastuskalenterissa. Lapsen voi ilmoittaa yhteen harrastamisen mallin kerhoon, että paikkoja riittää kaikille. Alakoulujen harrastustoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Kunkin alakoulun tarjonta on ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulun oppilaille, mutta jos tilaa harrastusryhmissä on, voivat myös muiden koulujen oppilaat osallistua harrastuksiin. Jos lapsi ilmoitetaan toisen koulun kerhoon, niin ovat vanhemmat vastuussa lapsen siirtymisestä ja kuljetuksista. Jos kerho ei ala heti koulupäivän jälkeen, niin koulun tiloihin ei voi jäädä odottamaan kerhoa, koska kouluilla ei ole valvontaa. 6.-9.–luokkalaisille nuorille harrastustarjonta on koko kaupungin yhteistä tarjontaa. Harrastuksia on sekä kouluilla, että kaupungin muissa harrastustiloissa.

Koululaisten harrastustoiveita kartoitettiin kouluissa tehdyn koululaiskyselyn perusteella. Jokaisella mukana olevalla koululla on yhteistyössä luotu harrastuslukujärjestys joka sisältää erilaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja, koululaiskyselyssä ilmenneiden toiveiden mukaisia harrastusryhmiä ja muuta harrastustoimintaa.

Harrastusryhmien turvallisuus

Harrastuksissa osallistujat ovat vakuutettu kaupungin tapaturmavakuutuksella, samoin kuin kouluaikana. Myös kotimatka, joka tapahtuu välittömästi harrastuksen jälkeen, on vakuutettu samoin kuin kotimatka suoraan koulun jälkeen. Mikäli harrastustoiminnassa sattuu jokin tapaturma, ohjaaja tietää miten toimia ja huoltajaa tiedotetaan välittömästi tapahtuneen jälkeen, ja sovitaan kuinka toimitaan. Ohjaaja täyttää tapahtuman jälkeen tapaturmailmoituksen, jonka toimittaa harrastustoiminnan koordinaattorille.

Kerhon kultaiset säännöt

 • Olen kaikkien kaveri
 • Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti
 • Kuuntelen kerhon ohjaajaa
 • Noudatan ohjeita ja sääntöjä
 • Siivoan jälkeni
 • Annan työskentely rauhan
 • Kerhossa ei hyväksytä epäasiallista toimintaa tai toisten kiusaamista

Harrastustoiminnan aikataulut lukuvuonna 2023-2024

Harrastustarjonta julkaistaan 4.9.2023 mennessä

Ilmoittautumiset alkaa 5.9.2023
Mikäli ilmoittaudut 13.9.2023 jälkeen tulee kuljetuksen tarpeesta olla yhteydessä kouluun.
Lapsen tulee kuulua koulukuljetuksen piiriin.

Harrastustoiminnan lukuvuosi:
syyslukukausi 25.9.-8.12.2023
kevätlukukausi 15.1.-17.5.2024
Harrastustoimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä.

Iltapäiväkerho ja harrastustoiminta

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa iltapäiväkerhoon, jos lapsi osallistuu harrastamisen mallin kerhoon iltapäiväkerhon aikana. Ilmoitus on tehtävä jokaisena harrastuspäivänä erikseen. Jos lapsi on harrastamisen mallin kerhossa välipalan aikana, niin välipala jää tällöin saamatta. Iltapäiväkerhon ohjaajilla ei ole mahdollisuutta järjestää välipalaa kuin yhden kerran. Laitathan lapselle oman välipalan mukaan. Muista käytännönasioista sovittaan erikseen.

Koulukuljetukset ja harrastustoiminta

Koulukuljetusoikeutetuilla oppilailla, joiden harrastus on merkitty oppilaan lukujärjestykseen ja se alkaa heti normaalin koulupäivän jälkeen, on oikeus koulukuljetukseen myös harrastuksen jälkeen. Valtaosa oppilaista saa kulukorvauksen matkoistaan ja voivat käyttää Matkahuollon koululaisen matkakorttia kello 18.00 asti.

Iltapäiväkerhon jälkeen, oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen kuten ennekin, mutta Matkahuollon koululaisen matkakorttia voi käyttää kello 18.00 asti.

Mikäli joukkoliikenteen linja-autojen käyttö ei ole mahdollista tai oppilas on tilausliikenteenä järjestettävän koulukuljetuksen piirissä, lukujärjestysmuutoksesta tulee tehdä ilmoitus koulun kautta tai kasvun ja oppimisen johtoon osoitteeseen koulu.kuljetus@porvoo.fi tai Wilman kautta koulukuljetukseen.

Koulukuljetusten järjestämisellä mahdollistetaan oppilaiden tasavertainen osallistuminen harrastusryhmiin.

Kuljetuksissa hyödynnetään olemassa olevia yhteyksiä. Mikäli tilausajokuljetusta ei tarvita, siitä ilmoitetaan suoraan liikennöitsijälle ensisijaisesti tekstiviestitse numeroon 045 7396 0364 (tähän numeroon ei voi soittaa).

Tässä siis samat käytännöt kuin koulukuljetustarpeen muutoksissa yleensäkin.

13.9.2023 jälkeen tehtyjen ilmoittautumisten osalta huoltajalla on velvollisuus olla itse yhteydessä kouluun.

Mikäli harrastus perutaan äkillisesti esim. ohjaajan sairastumisen vuoksi, muutosta tilausliikenteen kuljetuksiin ei voi tehdä vaan huoltajat vastaavat oppilaan kotiin kuljettamisesta.

Koulujen yhteyshenkilöt

Koulun yhteyshenkilöltä voi kysyä tiloihin liittyvistä asioista. Hän myös vastaa koulun sisäisestä viestinnästä sekä toimii viestinnän ja markkinoinnin tukena oppilaiden ja huoltajien suuntaan.
Jos ohjaaja ei ole paikalla kerhon alettua, olethan yhteydessä harrastusohjaajaan, koulun yhteyshenkilöön tai projektikoordinaattoriin, niin selvitämme asiaa.

Projektikoordinaattori vastaa kysymyksiisi ilmoittautumisiin, kerhosisältöihin sekä kerho-ohjaajiin liittyvissä asioissa.

Koulujen yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Tavoitat yhteyshenkilöt myös Wilman kautta.

Harrastusten ohjaajat ja järjestäjät

Harrastusohjaajat

 • Ohjaajana voi toimia seuran tai yhdistyksen ohjaaja sekä yksityinen toimija.
 • Ohjaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
 • Ohjaajalta odotetaan ammatillista otetta lasten ja nuorten ohjaamiseen, haluun kohdata ja kasvattaa yhteisöön kuuluvia toiset huomioonottavia lapsia ja nuoria sekä rikosrekisteriotetta lasten kanssa työskentelystä. 
 • Kaupunki vastaa tiloista, lasten ja nuorten tapaturmavakuutuksista ja ilmoittautumisista.
 • Ohjaaja vastaa kerhon alettua tiedotuksesta ja muutoksista huoltajille, lapsille ja koululle.
 • Jos olet kiinnostunut harrastuskerhojen ohjaustyöstä, etkä ole vielä mukana, voit olla yhteydessä projektikoordinaattoriin.

Harrastamisen Suomen mallia koordinoi Porvoon nuorisopalvelut.
Harrastustoiminnan järjestää ja ohjaa paikalliset seurat, järjestöt, yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Harrastusohjaajat ovat ohjaamansa toiminnan asiantuntijoita ja heillä on riittävä osaaminen lasten ja nuorten ohjaamiseen. Kaikki ohjaajat ovat täysi-ikäisiä, heillä on salassapitovelvollisuus sekä velvollisuus toimia Suomen lain ja nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden mukaan. Harrastusohjaajien yhteystiedot tiedotetaan huoltajille harrastusryhmiin ilmoittautumisten yhteydessä ja harrastuksen ohjaaja vastaa yhteydenpidosta huoltajien kanssa.
Jos harrastusryhmästä vapautuu paikka varasijalla olevalle, niin harrastustoiminnan koordinaattori ilmoittaa vapautuneesta paikasta. Jos lapsi on ollut kerhosta poissa kolme peräkkäistä kertaa, niin harrastustoiminnan koordinaattori ottaa yhteyttä huoltajiin ja kyselee jatkaako lapsi kerhossa. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli oppilas ei osallistu harrastukseen tai lopettaa sen kokonaan. Mikäli harrastuskerta joudutaan perumaan, ohjaaja tiedottaa siitä huoltajia, koulun yhteyshenkilöä sekä koordinaattoria. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla sovitulla tavalla.

Porvoon harrastamisen malli etsii palveluntuottajia lukuvuodelle 2024–2025. Lue lisää kilpailutuksesta ja hakuohjeista 

Porvoon harrastamisen mallin sekä SKAPA –hanke etsii palveluntuottajia lukuvuodelle 2024–2025

Porvoon harrastamisen malli

Porvoon harrastamisen malli etsii palveluntuottajia lukuvuodelle 2024–2025 järjestämään harrastuksia peruskouluikäisille kouluille tai niiden lähiympäristöön. 

Harrastusryhmien toteuttajina voivat toimia järjestöt, seurat ja yritykset, kevytyrittäjät sekä muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt ja kaupungin muut yksiköt. Jos olet kiinnostunut yksityisenä henkilönä tulemaan ohjaamaan harrastamisen mallin kerhoja, niin voit olla yhteydessä harrastustoiminnan koordinaattoriin. 

Mikäli kilpailutuksessa valitut sopimustoimittajat eivät pysty tarjoamaan ohjaajia kaikkiin lasten ja nuorten toiveiden mukaisiin harrastuskokonaisuuksiin, voidaan ohjauksia tarjota myös muille tahoille suorahankintana. 

Porvoon harrastamisen mallin harrastusten toimintakausi on syyskuusta toukokuuhun. Harrastusajankohdat ovat klo 12–17 välillä arkipäivisin. Harrastuksia ei järjestetä koulujen loma-aikoina eikä pyhäpäivinä. Pääsääntöisesti lukuvuonna 2024–2025 tulee tarjolle koko lukuvuoden toimivia ryhmiä. Harrastuksia tarjotaan 1.–9.-luokkalaisille perusopetuksen oppilaille kouluilla tai koulun läheisyydessä koulupäivän yhteydessä. Lajeja, joita ei ole mahdollista harrastaa koululla, voi tarjota myös muualla. Lisäksi kaupunki järjestää etsiväkerhoja lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä harrastusta. Harrastaminen on lapsille ja nuorille maksutonta. 

Porvoon harrastamisen mallin ryhmät valitaan oppilaiden toiveet ja toteuttamiseen varatut resurssit huomioiden. Jos tarjottu sisältö ei kohtaa oppilaiden toiveiden kanssa tai sen järjestäminen kohtuullisilla resursseilla ei ole mahdollista, ei ryhmää toteuteta. Tällöin ryhmä korvataan toisen lajin ryhmällä. Tarkempi aikataulu, lajivalikoima ja ryhmämäärät tarkentuvat touko-kesäkuun 2024 aikana, kun hankerahoituksen määrät ja harrastusryhmien aikataulut kouluittain varmistuvat. 

SKAPA-hanke

SKAPA Porvoo-Sipoo pyrkii lisäämään taideopetuksen ja taideharrastuksen tasa-arvoisuutta ja saavutettavuutta lapsille ja nuorille. Hankeen pariin palkataan vuosiksi 2024-2025 omistautuneita taidekasvattajia, joilla on erityyppisiä osaamisprofiileja innostamaan ja ohjaamaan lapsia ja nuoria heidän taiteellisessa kehityksessään sekä tukemaan varhaiskasvattajia ja alakoulujen opettajia osaamista lisäävän toiminnan kautta. 

Harrastusohjaajien tulee olla täysi-ikäisiä. Ohjaajilla tulee olla harrastuslajin osaamisen lisäksi kokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta. Ohjaajien lasten kanssa työskentelyn rikostausta tarkistetaan ennen toiminnan käynnistymistä. Harrastuksiin osallistujat ovat vakuutettuja kaupungin toimesta, mutta toimija vastaa itse harrastusohjaajien vakuutuksista sekä mahdollisista vahingoista. Yrityksen tulee hoitaa eläkemaksut asianmukaisesti ja toimittaa siitä todistus kaupungille jokaisen kalenterivuoden alussa ennen laskutusta. 

Hakuohjeet

Tarjouksessa otetaan huomioon mm. ohjaajien koulutus, kokemus ja paikallisuus, toiminnan esittely ja sen laadukkuus, erityisoppilaiden huomioiminen sekä kilpailukykyinen hinta.

Palveluntarjoajia etsitään nyt ensimmäistä kertaa Hilma hankintailmoituksen kautta. Hankintailmoitus löytyy HILMA- palvelusta Linkki hankintailmoitukset

Ilmoituksen sivulta kohdasta Osallistu pääset siirtymään Tarjouspalvelu.fi-portaaliin, jonka kautta pääset jättämään tarjouksen. Saat ilmoituksen: ”Olet poistumassa hankintailmoitukset.fi -palvelusta ja siirryt osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=494888&tpk=eea538dc-d069-411f-b221-580fced7e051. Ulkoiset palvelut voivat vaatia erillisen rekisteröitymisen esimerkiksi tarjouksen jättämiseksi. Myös asiakaspalvelu on ulkoisissa palveluissa erillinen.” Valitse OK, jonka jälkeen olet ilmoituksen etusivulla tarjouspalvelussa.  

Jos et ole aiemmin luonut tunnuksia Tarjouspalveluun, klikkaa Kirjaudu ja sitten ” Mikäli sinulla ei ole vielä tunnusta luo uusi tästä.” ja jatka ohjeiden mukaan. 

Jos kirjautumisessa tai tarjouksen jättämisessä on ongelmia, ole yhteydessä asiakaspalveluun 020766 1075 / support@cloudia.fi. Ohjeita löytyy myös osoitteesta Uusi Tarjouspalvelu – Tukiportaali (cloudia.fi). Apua voi pyytää myös kaupungin hankintapalveluista tarja.juvonen@porvoo.fi tai 040 7522 998. 

Ilmoittaudu mukaan palveluntarjoajaksi ja jätä tarjous torstaihin 4.4.2024 klo 12.00 mennessä. 

Harrastamisen Suomen mallista yleisesti

Harrastamisen Suomen malli on hanke, jossa lapsille ja nuorille järjestetään toiveisiin perustuvaa harrastustoimintaa maksuttomasti koulupäivien yhteydessä. Pitkällä aikavälillä mallin tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Tarkoituksena on, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi yksi mielekäs harrastus. Mallilla pyritään huolehtimaan siitä, että koululaiset pääsevät vaikuttamaan heille järjestettäviin harrastuksiin ja näin heille jokaiselle löytyisi mieluisa harrastus.

Harrastustoiminta on suunniteltu lasten ja nuorten kuulemisen pohjalta. Erilaisia harrastuksia ovat esimerkiksi kädentaidot, liikunta, taide- ja kulttuuri sekä tietotekniikka. Harrastamisen Suomen mallin yksi kulmakivistä on, että harrastaminen on yhdenvertaista, eikä riipu perheen taloudellisesta tilanteesta tai esimerkiksi puuttuvista kulkemisen mahdollisuuksista tai harrastusvälineistä. Harrastuksiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi mitään erityisiä vaate- tai varustehankintoja. Harrastustoiminta toteutetaan suomen sekä ruotsin kielellä, ja toimintaa järjestetään koulujen tiloissa tai lähiympäristössä.

Yhteystiedot

Janne Ekman

Projektikoordinaattori, Porvoon harrastamisen malli