Siirry sisältöön

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli tarjoaa maksuttomia matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia peruskouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä.

Porvoon harrastamisen mallin harrastuksiin osallistumalla lapsi ja nuori voi kokeilla erilaisia lajeja ja löytää kokeilujen kautta itselleen mieluisan pidempiaikaisenkin harrastuksen paikallisten seurojen ja toimijoiden harrastustarjonnasta.

Tarjonnassa olevat harrastuslajit perustuvat lasten ja nuorten toiveisiin. Alakoulujen harrastustoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Kunkin alakoulun tarjonta on ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulun oppilaille, mutta jos tilaa harrastusryhmissä on, voivat myös muiden koulujen oppilaat osallistua harrastuksiin. 6.-9.–luokkalaisille nuorille harrastustarjonta on koko kaupungin yhteistä tarjontaa. Harrastuksia on sekä kouluilla että kaupungin muissa harrastustiloissa.

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen malli -hanketta. Hanketta kehitetään paikallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kriteerien pohjalta.

Ilmoittautumiset

Voit ilmoittaa lapsesi vain yhteen harrastamisen mallin kerhoon.
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 harrastusryhmiin alkaa syyskuun alussa.

Löydät alakoulujen harrastustarjonnan kouluittain. Alaluokkien harrastusryhmät on suunnattu ensisijaisesti oman koulun oppilaille, mutta myös toisten koulujen oppilaat voivat osallistua ryhmiin. Lisäksi tarjolla on 3.-6.-luokkalaisten etäharrastukset, jotka ovat kaikkien alakoulujen lapsille yhteisiä ja niihin osallistutaan omasta kodista. 

Yläluokkien harrastustarjonta on tarkoitettu kaikille kaupungin 6.-9.–luokkalaisille. Harrastuksia järjestetään eri yläkouluilla sekä kaupungin yleisissä tiloissa. Lisäksi tarjolla on ns. etäharrastusohjausta, joissa harrastamine tapahtuu kotoa käsin ja ohjaus tapahtuu verkon kautta. Nämä harrastukset ovat avoimia kaikille Porvoon koululaisille.

Huomioithan, että Porvoon harrastamisen mallin kerhojen lisäksi kouluilla on myös opetushallituksen tukemaa kerhotoimintaa sekä maksullista harrastustoimintaa, joista saat parhaiten tietoa suoraan koululta.

Opas huoltajille ja kerholaisille

Harrastustoiminnan aikataulut lukuvuonna 2023-2024

Harrastustarjonta julkaistaan 4.9.2023 mennessä

Ilmoittautumiset alkaa 5.9.2023
Mikäli ilmoittaudut 13.9.2023 jälkeen tulee kuljetuksen tarpeesta olla yhteydessä kouluun.
Lapsen tulee kuulua koulukuljetuksen piiriin.

Harrastustoiminnan lukuvuosi:
syyslukukausi 25.9.-8.12.2023
kevätlukukausi 15.1.-17.5.2024
Harrastustoimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä

Harrastamisen Suomen mallista yleisesti

Harrastamisen Suomen malli on hanke, jossa lapsille ja nuorille järjestetään toiveisiin perustuvaa harrastustoimintaa maksuttomasti koulupäivien yhteydessä. Pitkällä aikavälillä mallin tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Tarkoituksena on, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi yksi mielekäs harrastus. Mallilla pyritään huolehtimaan siitä, että koululaiset pääsevät vaikuttamaan heille järjestettäviin harrastuksiin ja näin heille jokaiselle löytyisi mieluisa harrastus.

Harrastustoiminta on suunniteltu lasten ja nuorten kuulemisen pohjalta. Erilaisia harrastuksia ovat esimerkiksi kädentaidot, liikunta, taide- ja kulttuuri sekä tietotekniikka. Harrastamisen Suomen mallin yksi kulmakivistä on, että harrastaminen on yhdenvertaista, eikä riipu perheen taloudellisesta tilanteesta tai esimerkiksi puuttuvista kulkemisen mahdollisuuksista tai harrastusvälineistä. Harrastuksiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi mitään erityisiä vaate- tai varustehankintoja. Harrastustoiminta toteutetaan suomen sekä ruotsin kielellä, ja toimintaa järjestetään koulujen tiloissa tai lähiympäristössä.

Harrastusryhmien käynnistyminen

Harrastusryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu ennen harrastusten alkua ja siitä tiedotetaan erikseen Wilmassa sekä harrastuskalenterissa. Lapsen voi ilmoittaa yhteen harrastamisen mallin kerhoon, että paikkoja riittää kaikille. Alakoulujen harrastustoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Kunkin alakoulun tarjonta on ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulun oppilaille, mutta jos tilaa harrastusryhmissä on, voivat myös muiden koulujen oppilaat osallistua harrastuksiin. Jos lapsi ilmoitetaan toisen koulun kerhoon, niin ovat vanhemmat vastuussa lapsen siirtymisestä ja kuljetuksista. Jos kerho ei ala heti koulupäivän jälkeen, niin koulun tiloihin ei voi jäädä odottamaan kerhoa, koska kouluilla ei ole valvontaa. 6.-9.–luokkalaisille nuorille harrastustarjonta on koko kaupungin yhteistä tarjontaa. Harrastuksia on sekä kouluilla, että kaupungin muissa harrastustiloissa.

Koululaisten harrastustoiveita kartoitettiin kouluissa tehdyn koululaiskyselyn perusteella. Jokaisella mukana olevalla koululla on yhteistyössä luotu harrastuslukujärjestys joka sisältää erilaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja, koululaiskyselyssä ilmenneiden toiveiden mukaisia harrastusryhmiä ja muuta harrastustoimintaa.

Harrastusten ohjaajat ja järjestäjät

Harrastamisen Suomen mallia koordinoi Porvoon Nuorisopalvelut.
Harrastustoiminnan järjestää ja ohjaa paikalliset seurat, järjestöt, yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Harrastusohjaajat ovat ohjaamansa toiminnan asiantuntijoita ja heillä on riittävä osaaminen lasten ja nuorten ohjaamiseen. Kaikki ohjaajat ovat täysi-ikäisiä, heillä on salassapitovelvollisuus sekä velvollisuus toimia Suomen lain ja nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden mukaan. Harrastusohjaajien yhteystiedot tiedotetaan huoltajille harrastusryhmiin ilmoittautumisten yhteydessä ja harrastuksen ohjaaja vastaa yhteydenpidosta huoltajien kanssa.
Jos harrastusryhmästä vapautuu paikka varasijalla olevalle, niin harrastustoiminnan koordinaattori ilmoittaa vapautuneesta paikasta. Jos lapsi on ollut kerhosta poissa kolme peräkkäistä kertaa, niin harrastustoiminnan koordinaattori ottaa yhteyttä huoltajiin ja kyselee jatkaako lapsi kerhossa. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli oppilas ei osallistu harrastukseen tai lopettaa sen kokonaan. Mikäli harrastuskerta joudutaan perumaan, ohjaaja tiedottaa siitä huoltajia, koulun yhteyshenkilöä sekä koordinaattoria. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla sovitulla tavalla.

Harrastusryhmien turvallisuus

Harrastuksissa osallistujat ovat vakuutettu kaupungin tapaturmavakuutuksella, samoin kuin kouluaikana. Myös kotimatka, joka tapahtuu välittömästi harrastuksen jälkeen, on vakuutettu samoin kuin kotimatka suoraan koulun jälkeen. Mikäli harrastustoiminnassa sattuu jokin tapaturma, ohjaaja tietää miten toimia ja huoltajaa tiedotetaan välittömästi tapahtuneen jälkeen, ja sovitaan kuinka toimitaan. Ohjaaja täyttää tapahtuman jälkeen tapaturmailmoituksen, jonka toimittaa harrastustoiminnan koordinaattorille.

Koulukuljetukset ja harrastustoiminta

Koulukuljetusoikeutetuilla oppilailla, joiden harrastus on merkitty oppilaan lukujärjestykseen ja se alkaa heti normaalin koulupäivän jälkeen, on oikeus koulukuljetukseen myös harrastuksen jälkeen. Valtaosa oppilaista saa kulukorvauksen matkoistaan ja voivat käyttää Matkahuollon koululaisen matkakorttia kello 18.00 asti.

Iltapäiväkerhon jälkeen, oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen kuten ennekin, mutta Matkahuollon koululaisen matkakorttia voi käyttää kello 18.00 asti.

Mikäli joukkoliikenteen linja-autojen käyttö ei ole mahdollista tai oppilas on tilausliikenteenä järjestettävän koulukuljetuksen piirissä, lukujärjestysmuutoksesta tulee tehdä ilmoitus koulun kautta tai kasvun ja oppimisen johtoon osoitteeseen koulu.kuljetus@porvoo.fi tai Wilman kautta koulukuljetukseen.

Koulukuljetusten järjestämisellä mahdollistetaan oppilaiden tasavertainen osallistuminen harrastusryhmiin.

Kuljetuksissa hyödynnetään olemassa olevia yhteyksiä. Mikäli tilausajokuljetusta ei tarvita, siitä ilmoitetaan suoraan liikennöitsijälle ensisijaisesti tekstiviestitse numeroon 045 7396 0364 (tähän numeroon ei voi soittaa).

Tässä siis samat käytännöt kuin koulukuljetustarpeen muutoksissa yleensäkin.

13.9.2023 jälkeen tehtyjen ilmoittautumisten osalta huoltajalla on velvollisuus olla itse yhteydessä kouluun.

Mikäli harrastus perutaan äkillisesti esim. ohjaajan sairastumisen vuoksi, muutosta tilausliikenteen kuljetuksiin ei voi tehdä vaan huoltajat vastaavat oppilaan kotiin kuljettamisesta.

Iltapäiväkerho ja harrastustoiminta

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa iltapäiväkerhoon, jos lapsi osallistuu harrastamisen mallin kerhoon iltapäiväkerhon aikana. Ilmoitus on tehtävä jokaisena harrastuspäivänä erikseen. Jos lapsi on harrastamisen mallin kerhossa välipalan aikana, niin välipala jää tällöin saamatta. Iltapäiväkerhon ohjaajilla ei ole mahdollisuutta järjestää välipalaa kuin yhden kerran. Laitathan lapselle oman välipalan mukaan. Muista käytännönasioista sovittaan erikseen.

Kerhon kultaiset säännöt

 • Olen kaikkien kaveri
 • Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti
 • Kuuntelen kerhon ohjaajaa
 • Noudatan ohjeita ja sääntöjä
 • Siivoan jälkeni
 • Annan työskentely rauhan
 • Kerhossa ei hyväksytä epäasiallista toimintaa tai toisten kiusaamista

Koulujen yhteyshenkilöt

Koulun yhteyshenkilöltä voi kysyä tiloihin liittyvistä asioista. Hän myös vastaa koulun sisäisestä viestinnästä sekä toimii viestinnän ja markkinoinnin tukena oppilaiden ja huoltajien suuntaan.
Jos ohjaaja ei ole paikalla kerhon alettua, olethan yhteydessä harrastusohjaajaan, koulun yhteyshenkilöön tai projektikoordinaattoriin, niin selvitämme asiaa.

Projektikoordinaattori vastaa kysymyksiisi ilmoittautumisiin, kerhosisältöihin sekä kerho-ohjaajiin liittyvissä asioissa.

Koulujen yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Tavoitat yhteyshenkilöt myös Wilman kautta.

Harrastusohjaajat

 • Ohjaajana voi toimia seuran tai yhdistyksen ohjaaja sekä yksityinen toimija.
 • Ohjaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
 • Ohjaajalta odotetaan ammatillista otetta lasten ja nuorten ohjaamiseen, haluun kohdata ja kasvattaa yhteisöön kuuluvia toiset huomioonottavia lapsia ja nuoria sekä rikosrekisteriotetta lasten kanssa työskentelystä. 
 • Kaupunki vastaa tiloista, lasten ja nuorten tapaturmavakuutuksista ja ilmoittautumisista.
 • Ohjaaja vastaa kerhon alettua tiedotuksesta ja muutoksista huoltajille, lapsille ja koululle.
 • Jos olet kiinnostunut harrastuskerhojen ohjaustyöstä, etkä ole vielä mukana, voit olla yhteydessä projektikoordinaattoriin.

Yhteystiedot

Sanna Törnroos

Projektikoordinaattori, Porvoon harrastamisen malli