Hoppa till innehåll

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barn och unga i grundskolan under skoldagen.

Genom att delta i hobbyer inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet kan barn och ungdomar pröva på olika grenar och hitta en trevlig och mer långvarig hobby för sig själv från hobbyutbudet i lokala föreningar och aktörer. Utbudet på hobbygrenar baserar sig på barns och ungas önskemål.

Hobbyverksamheten för elever i årskurs 1–6 sker före eller efter skoldagen i skolans lokaler. Utbudet i varje skola riktas i första hand till elever som går i skolan i fråga, men om det finns plats i hobbygrupperna kan eleverna från andra skolor också delta i hobbyer. För ungdomar i årskurserna 6–9 är hobbyutbudet gemensamt för hela staden. Hobbymöjligheter finns både i skolor och stadens övriga hobbylokaler.

Skolskjutsar ingår inte i projektets finansiering och skjutsarna kan därför inte ändras på grund av hobbyer. Vårdnadshavarna ansvarar för skjutsarna hem efter hobbyer och eventuella skjutsar till hobbyer i andra skolor.

Borgåmodellen för hobbyverksamhet är en del av det nationella projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Projektet utvecklas på lokal nivå utgående från undervisnings- och kulturministeriets kriterier.

Anmälningar:

Anmälan till skolårens 2023-2024 hobbyer börjar i august-september.

Du hittar hobbyutbudet för årskurserna 1–6 för enskilda skolor. Hobbygrupperna för årskurserna 1–6 riktas i första hand till elever i den egna skolan, men elever från andra skolor kan också delta i grupperna. Dessutom erbjuds distanshobbyer för elever i årskurs 3–6, vilka är gemensamma för eleverna i alla lågstadier och i vilka man deltar från hemmet.

Hobbyutbudet i skolor för årskurs 7–9 är avsett till alla elever i årskurserna 6–9 i staden. Hobbyer ordnas i olika skolor för årskurs 7–9 samt i stadens allmänna lokaler. Dessutom ordnas en s.k. distansklubb med kodning där studierna sker hemifrån och handledningen ordnas via nätet. De här klubbarna är öppna för alla skolelever i Borgå.

Kom ihåg att skolorna utöver Borgåmodellen för hobbyverksamhet också ordnar klubbverksamhet med stöd av utbildningsstyrelsen samt avgiftsbelagda klubbar, om vilka du bäst får information direkt från skolan.

Skolornas kontaktpersoner

Skolans kontaktperson svarar på frågor om lokalerna. Kontaktpersonen ansvarar också för informeringen inom skolan och är ett stöd för kommunikation och marknadsföring som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Om ledaren inte är på plats när klubben börjat, ta kontakt med hobbyledaren, skolans kontaktperson eller projektkoordinatorn, så reder vi ut saken.

Projektkoordinatorn svarar på dina frågor om anmälningar, klubbinnehåll och klubbledare.

Kontaktuppgifter till skolornas kontaktpersoner


Du når kontaktpersonerna också via Wilma.

Ledare i hobbyverksamhet

  • Ledare kan vara instruktörer från en förening eller organisation eller en privat aktör.
  • Ledarna ska vara minst 18 år.
  • Ledaren förväntas ha ett professionellt grepp till att leda barn och unga samt vilja att möta och fostra barn och unga till att bli en del av en gemenskap och ta hänsyn till andra. Dessutom krävs straffregisterutdrag för arbete med barn.
  • Ledarnas lön betalas baserat på antalet timmar som de har haft.
  • Staden ansvarar för lokalerna, olycksfallsförsäkring för barn och unga samt anmälningar.
  • Efter att klubben har börjat är det hobbyklubbens ledare som ansvarar för ändringar och information till vårdnadshavare, barn och skolan.
  • Om du är intresserad av att bli ledare för en hobbyklubb och inte ännu är med, ta kontakt med projektkoordinator.

Mer information

Pia Angeria

Projektkoordinator

Nina Jorkama

Nuorisopalvelujen päällikkö, Nuorisopalvelujen toimisto