Gå till innehåll

Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Syftet med borgåmodellen för hobbyverksamhet är att stödja barns och ungdomars välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och ungdomar att ha en trevlig och gratis hobby i samband med skoldagen.

Hobbyverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Hobbyverksamheten ordnas utgående från barns och ungas önskemål. Hobbyklubbarna ordnas huvudsakligen före eller efter skoldagen i skolans lokaler eller i undantagsfall i lokaler i närheten av skolan.

Borgåmodellen för hobbyverksamhet utvecklas på lokal nivå utgående från kriterierna i Undervisnings- och kulturministeriets projekt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Nyheter på Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Hobbyutbud och anmälningar:

Du hittar klubberbjudanden för skolaktiviteter i länkarna nedan efter skolan.

Observera att förutom Borgåmodellen för hobbyverksamhet har skolorna också klubbaktiviteter som stöds av Utbildningsstyrelse och betalda klubbar, där du kan få den bästa informationen direkt från skolan.

Hobbyklubbarna för läsåret 2022-2023 publiceras i augusti.

Ledare i hobbyklubbar

  • Ledare kan vara stadens egna anställda, instruktörer från en förening eller organisation eller en privat aktör.
  • Ledarna ska vara minst 18 år.
  • Ledaren förväntas ha ett professionellt grepp till att leda barn och unga samt vilja att möta och fostra barn och unga till att bli en del av en gemenskap och ta hänsyn till andra. Dessutom krävs straffregisterutdrag för arbete med barn.
  • Ledarnas lön betalas baserat på antalet timmar som de har haft.
  • Staden ansvarar för lokalerna, olycksfallsförsäkring för barn och unga samt anmälningar.
  • Efter att klubben har börjat är det hobbyklubbens ledare som ansvarar för ändringar och information till vårdnadshavare, barn och skolan.
  • Om du är intresserad av att bli ledare för en hobbyklubb och inte ännu är med, ta kontakt med projektkoordinator.

Mer information ges av projektkoordinatorn

Pia Angeria

Projektkoordinator