Hoppa till innehåll

Borgå är en stad med korta avstånd. Ungefär 10 000 av stadens 50 000 invånare bor på en kilometers avstånd från torget och ungefär 35 500 invånare bor på mindre än fem kilometers avstånd därifrån. För de flesta är det naturligt att gå eller cykla dagligen.

Cykelkarta och gångvägar

Cykelkartor fås också från servicekontoret Kompassen. Nyttig information om cykling finns också på webbplatsen Poljin (på finska).

Stadscyklarna

Man kan hyra cyklarna antingen för en resa, för en eller flera dagar eller med månadsmedlemsskap. Stadscyklarna är i bruk till slutet av oktober och om vädret tillåter ännu längre in på hösten.

Det finns allt som allt 120 cyklar och man kan ta en cykel i bruk och återlämna den på cirka 25 stadscykelstationer.

Stadscykelstationer och prislista finns på KaaKaus servicewebbplats:

Ta stadscykeln i bruk med mobilappen

När du vill börja använda stadscyklar gör så här:

  • Ladda ner Donkey Republic från appbutiken.
  • Registrera dina betaluppgifter i appen.
  • Identifiera en ledig cykel.
  • Njut av cykling.
  • Återlämna cykeln till valbar station.

Borgå stads program för främjande av cykeltrafik

Utarbetande av programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå inleddes i juni 2020. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen. Genom att principerna och regleringarna för cykeltrafiken görs tydligare strävar man också efter förbättringar för gångtrafikens förhållanden.

Tillgänglighet

Gator i centrum saneras årligen så att gatumiljön är tillgänglig och att den ger invånare i olika åldrar jämlika möjligheter att röra sig. Också i markanvändnings- och bygglagen krävs att gaturum är tillgängliga.