Hoppa till innehåll

Stadens förvaltningsorganisation

Stadens förvaltningsorganisation består av fyra sektorer:

 • koncernförvaltningen
 • sektorn för växande och lärande
 • sektorn för stadsutveckling
 • sektorn för livskraft

En del av stadens tjänster produceras av affärsverk och koncernbolag.

Sektorer och tjänster

Koncerntjänster

 • Personal, demokrati och utveckling
 • Finansiering och strategi
 • Lokaler
 • Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer

Stadsutveckling

 • Stadsinfra (trafikplanering, planering av allmänna områden, byggande och underhåll)
 • Stadsplanering
 • Markpolitik
 • Byggnadstillsyn
 • Miljövård
 • Miljöhälsovård

Växande och lärande

 • Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
 • Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
 • Småbarnspedagogik

Livskraft

 • Näringar och sysselsättning
 • Kontinuerligt lärande (Borgå medborgarinstitut, Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola)
 • Turism och evenemang
 • Fritid (bibliotek-, kultur-, idrott- och ungdomstjänster)

Affärsverk

 • Affärsverket Borgå kost- och städtjänster
 • Affärsverket Borgå vatten