Hoppa till innehåll

Uppföljning av ekonomi- och verksamhet

I uppföljningsrapporten för ekonomi uppföljs det tre gånger om året hur de bindande målen för verksamhet och ekonomi i stadens budget avancerar samt anslags- och månadsprognoser. Uppföljningsrapporterna för ekonomi behandlas efter att de har blivit färdiga i stadsstyrelsen och fullmäktige enligt den tidsplan som anges i stadens årsklocka.

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024-2027

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte den 29 maj 2024 stadens ekonomiska produktivitets- och balansprogram för åren 2024-2027. Utvecklingen av programmet följs upp i samband med stadens ekonomiska uppföljningsrapporter och bokslut.

Stadens inköpsfakturor

Borgå stad publicerar årligen, efter godkännande av bokslutet, information om sina inköpsfakturor för varor och tjänster. För första gången publiceras informationen för år 2020

Uppgifterna publiceras som öppna data. En del inköpsfakturor har uteslutits från uppgifterna: inköpsfakturor från Borgå stads affärsverken, intern fakturering, samt majoriteten av fakturor av leverantörer som inte har ett FO-nummer. De största inköpsfakturorna utan FO-nummer har dock lagts till materialet manuellt, men endast så att inga personers dataskydd har riskerats.