Hoppa till innehåll

Borgås lokaler och fastigheter

Borgå stad äger 170 byggnader, vars yta är sammanlagt cirka 250 000 kvadratmeter. Över hälften av ytan är skolor och daghem. Lokaltjänster ansvarar för att stadens tjänster kan fungera i lokaler som är trygga och hälsosamma och att lokalerna stöder verksamheten ändamålsenligt och effektivt.

Underhåll av fastigheterna

Utmaningarna i anslutningen till byggnadsbeståndet är i Borgå mycket liknande som i andra kommuner i vårt land. Byggnaderna är av väldigt olika åldrar, de har byggts med en byggteknik och produktionssätt som var typiskt för den tiden.

Särskilt mellan 1960–2000- talet byggde man mycket, och utvecklingen för konstruktions- och produktionslösningar var snabb. En del av konstruktionslösningarna, som då ansågs vara de rätta, har varit sådana att de senare konstaterats vara dåligt fungerande eller vissa rent av felaktiga. Att renovera sådana här objekt förutsätter grundliga undersökningar och utredningar samt planering och genomförande som utförs noggrant.

Nuförtiden granskas fastigheternas skick ur en synvinkel som beaktar fastigheternas hela livscykel och användbarhet. Därför bör också fastighetsunderhållet vara förebyggande: med hjälp av program strävar man efter att hålla byggnaderna i ett sådant skick att det inte uppstår skador.

Ansvarsfördelningen i frågor som anknyter till verksamhetslokaler

Ansvaret för byggandet och skicket av Borgå stads lokaler tillhör Borgå stads Lokaltjänster.

Lokaltjänster ansvarar för att stadens tjänster kan fungera i verksamhetslokaler som är trygga och hälsosamma och att lokalerna stöder verksamheten ändamålsenligt och effektivt. Lokaltjänsters ansvarsområde omfattar husbyggnadsinvesteringar och koordinering av planeringsarbetet, inomhusmiljö- och säkertsfrågor samt VVSE- och reparationsarbeten. I början av 2023 utökades lokaltjänsterna ansvarsområde också med ärenden som gäller fastighetsskötsel. Fastighetsskötselns uppgifter är bland annat underhåll av gårdsytor, snöarbeten, halk- och grönarbeten samt mindre reparationer i fastigheten.