Hoppa till innehåll

Vanliga frågor om lokal- och närtrafiken i Borgå

Vilka är sommarrutterna 3.6-4.8.2024?

Under sommaren trafikerar linjerna 1, 2, 3, 5 och 7 samt skärgårdslinjerna S1, S2 och S3.

1 Hammars – Gammelbacka – Konstfabriken – torget – Vårberga – sjukhuset

2 Tolkis – Haiko – Tolkisvägen – Konstfabriken – torget – biblioteket – Huktis – Östermalm

3 Kungsporten – Alkrog – Gammelbacka – Pepot – Näse – torget – Rönnvägen – sjukhuset

5 Kungsporten – Konstfabriken – biblioteket – Östermalm. OBS! Linje 13, även kallad TAKU, ändras till nummer 5.

7 Prästgårdsbacken – Näse hälsostation – simhallen – sjukhuset. OBS! Sommarbussen Rinkeli, som har trafikerat i centrum tidigare somrar, kommer inte längre att vara i trafik. I stället för Rinkeli kommer den nya linjen nummer 7 till centrum. Linjen som körs med små fordon.

Skärgårdslinjerna:

Under sommaren kör en buss till skärgården på tre olika rutter.

S1 Torget – Tarkis – Bjurböle – Sondby

S2 Torget – Tarkis – Bjurböle – Seitlax – Vålax – Tirmo

S3 Torget – Tarkis – Ebbo – Tirmo

Turerna körs två gånger om dagen på vardagar. Skärgårdstrafiken körs av K. Forsblom Oy.

Tidtabeller?

Tidtabeller för kollektivtrafik i Borgå finns på webbsidan:

Tidtabeller finns också på Matkahuoltos mobilapplikation Resor och Biljetter och webbtjänst Reittiopas där du också hittar tidtabeller för busshållplatser.

Avgående bussar (hållplatsdisplayen):

Vad kostar biljetter? Var får man köpa biljetter?

Borgå stads biljettprodukter och priser används på linjerna 2, 3, 5 & 7 samt på skärgårdslinjer S1-S3. På linje 1 tas biljettprodukterna i bruk den 21 juni 2024. Enkelbiljetter kan köpas på bussen med kontanter och kortbetalning, andra biljettprodukter kan köpas i Matkahuoltos mobilapp Resor och Biljetter.

Koiviston Auto Porvoos biljettprodukter används på linje 1 fram till den 20 juni. Du hittar information om deras biljetter på webbsidan som finns endast på finska.

Alla biljetter kan köpas i Matkahuoltos mobilapp Resor och Biljetter.

Hur kommer man till Helsingfors? Eller till flygplatsen?

Flera trafikanter åker på Borgå och Helsingfors, längs olika rutter. Till exempel:

  • M17 Helsinki – Porvoo – Loviisa
  • M77 Helsinki – Porvoo – Kevätkumpu – Toukovuori – Sairaala
  • M100 Turku – Pasila – Porvoo
  • 848, via Söderkulla i Sibbo
  • 788, via Nickby i Sibbo
  • M7, Kotka – Helsingfors linjen, vissa turer stannar i Borgå
  • Fredrikshamn – Helsingfors, vissa turer stannar i Borgå

Till flygplats kommer man via Dickursby. Kymen Charterline Oy trafikerar linjen 999 Borgå – Vanda.

Du hittar alla rutter och tidtabeller till Helsingfors eller flygplats på Matkahuoltos webbsidor.

Vilka tjänster finns tillgängliga på busstationen?

Borgå busstation ligger på norra sidan av torget. Det finns ingen stationsbyggnad. Några plattformar har ett tak.

Det finns en taxistation i omedelbar närhet av busstationen. Det finns betaltoaletter på södra sidan av torget.

Resebiljetter för studerande (Skolresestöd)

Studerande vid läroanstalter på andra stadiet (t.ex. gymnasier och yrkesläroanstalter) kan ansöka om skolresestöd hos FPA. Mer information om skolresestöd och hur man köper biljetter med stöd finns på FPA:s och Matkahuoltos webbplatser.

Resekort för skolelever

Wilma är den främsta informationskällan för elever och vårdnadshavaren gällande grundskoleelevers resekort. Se meddelandet på Wilma om skolskjutsar.

Om en elevs resekort försvinner, går sönder eller slutar fungera?

Man skall omgående meddela detta med e-post:

I detta fall kommer ett nytt resekort att beställas och delas ut till eleven i skolan. Det nya kortet faktureras vårdnadshavaren i enlighet med Matkahuoltos taxa. Vårdnadshavaren ansvarar för de resor eleven gör p.g.a. att resekortet försvunnit eller har förstörts tills ett nytt resekort delas ut i skolan. Om resekortet har ett tekniskt fel byts det ut avgiftsfritt.

Nyttiga länkar