Hoppa till innehåll

Vanliga frågor om lokal- och närtrafiken i Borgå

Vilka busslinjer körs?

Rutterna inom stadstrafiken i Borgå:

1 Hammars – Gammelbacka – Konstfabriken – Torget – Vårberga – Sjukhuset

2 Tolkis – Haiko – Tolkisvägen – Konstfabriken – Torget – Biblioteket – Huktis – Östermalm

3 Kungsporten – Alkrog – Gammelbacka – Pepot – Näse – Torget – Rönnvägen – Sjukhuset

4 Torget – Konstfabriken – Tolkisvägen – Haiko – Tolkis – Emsalö/Svartså

5 Torget – Näse – Alkrog – Estbacka (landsväg 170) – Kullo – Svartbäck

6 Kullo – Söderveckoski – Hindhår – Torget

7 Torget – Alexandersgatan – Finnby – Kerko

8 Torget – Saxby – Torasbacka – Kerko – Mörskomvägen – Alexandersgatan – Torget

9 Borgå – Isnäs

10 Mörskom – Borgå – Mörskom

11 Borgå – Torasbacka – Monby – Askola – Jordansböle – Mörskomvägen – Borgå

13 Kungsporten – Konstfabriken – Biblioteket – Östermalm

Bekanta dig också med Byaskjussen, jourbuss som betjänar glesbygderna i Borgå.

Tidtabeller?

Borgå Trafik upprätthåller tidtabellsöversikt på deras webbplats. Sidorna finns endast på finska, tidtabeller också på svenska.

Tidtabeller finns också på Matkahuoltos webbtjänst.

Avgående bussar (hållplatsdisplayen):

Vad kostar biljetter? Var får man köpa biljetter?

Borgå Trafik upprätthåller information om lokaltrafikens biljettprisar och var man kan köpa biljetter: Webbsidan finns endast på finska.

Borgå Trafikens kontor och kontaktuppgifter:

Matkahuolto också säljer enskilda och seriebiljetter i appen Resor och Biljetter.

Hur kommer man till Helsingfors? Eller till flygplatsen?

Flera trafikanter åker på Borgå och Helsingfors, längs olika rutter. Till exempel:

  • 861, längs motorvägen till Kampen
  • 863, längs motorvägen till Kampen, i Borgå via Vårberga och Sjukhuset
  • 848, via Söderkulla i Sibbo
  • 788, via Nickby i Sibbo
  • M7, Kotka – Helsingfors linjen, vissa turer stannar i Borgå
  • Fredrikshamn – Helsingfors, vissa turer stannar i Borgå

Till flygplats kommer man via Dickursby. Kymen Charterline Oy trafikerar linjen 999 Borgå – Vanda.

Du hittar alla rutter och tidtabeller till Helsingfors eller flygplats på Matkahuoltos webbsidor.

Vilka tjänster finns tillgängliga på busstationen?

Borgå busstation ligger på norra sidan av torget. Det finns ingen stationsbyggnad. Några plattformar har ett tak.

Det finns en taxistation i omedelbar närhet av busstationen. Det finns betaltoaletter på södra sidan av torget.

Resebiljetter för studerande (Skolresestöd)

Studerande vid läroanstalter på andra stadiet (t.ex. gymnasier och yrkesläroanstalter) kan ansöka om skolresestöd hos FPA. Mer information om skolresestöd och hur man köper biljetter med stöd finns på FPA:s och Matkahuoltos webbplatser.

Resekort för skolelever

Wilma är den främsta informationskällan för elever och vårdnadshavaren gällande grundskoleelevers resekort. Se meddelandet på Wilma om skolskjutsar.

Om en elevs resekort försvinner, går sönder eller slutar fungera?

Man skall omgående meddela detta med e-post:

I detta fall kommer ett nytt resekort att beställas och delas ut till eleven i skolan. Det nya kortet faktureras vårdnadshavaren i enlighet med Matkahuoltos taxa. Vårdnadshavaren ansvarar för de resor eleven gör p.g.a. att resekortet försvunnit eller har förstörts tills ett nytt resekort delas ut i skolan. Om resekortet har ett tekniskt fel byts det ut avgiftsfritt.

Nyttiga länkar