Hoppa till innehåll

Anslutningsparkering underlättar resandet till exempel till huvudstadsregionen, dit det finns väldigt bra utbud med turer. Förbi hållplatserna i Ensbacka, Hornhattula och Näse gård kör nästan 100 bussar mot båda håll under arbetsdagen.

Ensbacka anslutningsparkeringsområde

 • finns vid korsningen av Västra Mannerheimleden och Gamla Helsingforsvägen
 • Vid parkeringsområdet och längs Gamla Helsingforsvägen finns det totalt ca 105 anslutningsparkeringsplatser för bilar, varav 1 laddningsplats för elbil.
 • I samband med anslutningsparkeringsplatsen finns det också 24 cykelplatser under tak
 • På Västra Mannerheimledens södersida längs Näsevägen finns det dessutom 20 cykelplatser som är låsbara vid ramena

Hornhattula anslutningsparkeringsområde

 • finns bredvid korsningen av Hornhattulavägen och Västra Mannerheimleden. 
 • Det finns ungefär 24 parkeringsplatser för cyklar på området.
 • Det finns inga anslutningsparkeringsplatser för bilar på området.

Näse Gårds anslutningsparkeringsområde

 • Det finns allt som allt 40 anslutningsparkeringsplatser för bilar

Drägsby anslutningsparkeringsområde

 • finns vid anslutningen av landsväg 170 och Drägsbyvägen
 • I området finns 40 infartsparkeringsplatser för bilar och 23 cykelplatser.

Vårberga anslutningsparkeringsområde

 • finns väster om korsningen av Havsvindsvägen och Vårbergavägen
 • Det ryms cirka 15 bilar i området.
 • Passar bra för dem som kommer till exempel från skärgården, Veckjärvi eller Lovisa.
 • Buss nummer 863 från Vårberga till Helsingfors kör förbi här.

Estbacka cykelparkeringsplatser

 • Bredvid varje hållplats vid Helsingforsvägen (landsväg 170) i Estbacka finns fem cykelparkeringsplatser med ramlås.

Anslutningsparkering

Anslutningsparkeringsplatserna presenteras på videon