Hoppa till innehåll

Afgiftsfri anslutningsparkering underlättar resandet till exempel till huvudstadsregionen, dit det finns väldigt bra utbud med turer. Förbi hållplatserna i Ensbacka, Hornhattula och Näse gård kör nästan 100 bussar mot båda håll under arbetsdagen.

Ensbacka anslutningsparkeringsområde

Finns vid korsningen av Västra Mannerheimleden och Gamla Helsingforsvägen.

Vid parkeringsområdet och längs Gamla Helsingforsvägen finns det totalt ca 105 anslutningsparkeringsplatser för bilar, varav 1 laddningsplats för elbil.

I samband med anslutningsparkeringsplatsen finns det också 24 cykelplatser under tak.

På Västra Mannerheimledens södersida längs Näsevägen finns det dessutom 20 cykelplatser som är låsbara vid ramena.

Hornhattula anslutningsparkeringsområde

Finns bredvid korsningen av Hornhattulavägen och Västra Mannerheimleden. 

Det finns ungefär 24 parkeringsplatser för cyklar på området.

Det finns inga anslutningsparkeringsplatser för bilar på området.

Näse Gårds anslutningsparkeringsområde

Det finns allt som allt 40 anslutningsparkeringsplatser för bilar.

Drägsby anslutningsparekeringsområde

Finns vid anslutningen av landsväg 170 och Drägsbyvägen.

I området finns 40 infartsparkeringsplatser för bilar och 23 cykelplatser.

Vårberga anslutningsparkeringsområde

Finns väster om korsningen av Havsvindsvägen och Vårbergavägen.

Det ryms cirka 15 bilar i området.

Passar bra för dem som kommer till exempel från skärgården, Veckjärvi eller Lovisa.

Buss nummer 863 från Vårberga till Helsingfors kör förbi här.

Estbacka cykelparkeringsplatser

Bredvid varje hållplats vid Helsingforsvägen (landsväg 170) i Estbacka finns fem cykelparkeringsplatser med ramlås.

Anslutningsparkering

Anslutningsparkeringsplatserna presenteras på videon