Hoppa till innehåll

Kungörelser och lagstadgade annonser

Tilläggsinformation

Stadens lagstadgade annonser och kungörelser publiceras på stadens webbtjänst.

Stadsfullmäktige har beslutat att stadens officiella kungörelsetidningar är Uusimaa, Östnyland och Itäväylä. De lagstadgade tidningsannonserna publiceras i dessa tidningar.

Möteskallelser

Övriga ämnen

  • Bidrag
  • Tomtindelningar och ändring av tomtindelning