Hoppa till innehåll

Byggnadstillsynen informerar om balkongräcken i glas

Tåligheten för balkongräcken i glas har väckt frågor gällande säkerheten på balkonger efter olyckan som inträffade i Vanda.

Porvoon kaupungin tunnus.

Om invånare eller husbolag är oroliga för säkerheten på sina balkonger kan de vid behov anlita en utomstående sakkunnig för att utreda saken.

Hädanefter kommer Borgå byggnadstillsyn att förutsätta att man gällande balkonger med glasräcken följer särskilda förfaranden i enlighet med Markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL). Byggplaner för balkonger med glasräcken, inklusive beräkningar, ska godkännas av en utomstående inspektör och lämnas in till byggnadstillsynen innan byggarbetet av ifrågavarande byggnadsdel inleds.

Byggprojekt, som ännu inte genomgått ibruktagningssyn, ska även lämna in ovannämnda dokument före ibruktagning.