Hoppa till innehåll

När platsen har beviljats

Familjen kommer överens med daghemmet eller familjedagvårdaren vilken dag småbarnspedagogiken inleds. Du kan också själv kontakta familjedagvårdaren.

 • Observera inbjudan till förskoleundervisningens bekantningsdag och föräldrakväll

Kom överens om startdatum på daghemmet eller med familjedagvårdaren.

 • Inledningsdatumet kan flyttas framåt med en månad från det datum som nämns i beslutet om småbarnspedagogik.
 • Klientavgiften betalas från det datum som man avtalat att småbarnspedagogiken ska inledas.

Ta emot platsen

Meddela om ni tar emot eller inte tar emot platsen via godkänn / förkastar -knapparna i eDaisy senast två veckor efter att beslutet kommit till kännedom.

 • En ny ansökan bör göras senast 4 månader före behov.
 • Om familjen meddelar efter utsatt tid att den inte tar emot platsen, eller inte meddelar om detta alls, faktureras en halv månads klientavgift.

Gör en inkomstutredning

Fyll i inkomstutredningen i eDaisy senast den månad då småbarnspedagogiken inleds.

Inledning av småbarnspedagogik

 • Kom överens om bekantning med daghemmet eller familjedagvårdaren. Bekantningen brukar påbörjas två veckor innan vårdbehovet.
 • Barnet behöver ha med sig utekläder enligt väder, regnkläder, reservkläder, innetossor och möjligtvis även blöjor, tutt och mjukisdjur.
 • Läromedel och utrustning som används i småbarnspedagogiken samt utflykter och evenemang är avgiftsfria.
 • Boka vårdtider för barnet i DaisyFamily två veckor i förväg, senast på måndagen kl 10.00.

Hälsosäkerhet

 • Barnet kan delta i småbarnspedagogiken då hen är friskt.
 • Informera daghemmet eller familjedagvårdaren om möjliga smittosamma sjukdomar eller parasitinfektioner.
 • Då barnet insjuknar under dagen tar personalen kontakt med vårdnadshavaren. Barnet bör avhämtas så fort som möjligt.
 • Läkaren som sköter barnet svarar för läkemedelsbehandlingen, som sköts i huvudsak hemma. Om läkemedel måste ges under dagen, hämtas det i den ursprungliga förpackningen av vilken framgår till vem läkemedlet har ordinerats och doseringen.