Hoppa till innehåll

Svenska som andra språk

Målet med undervisningen är åldersanpassad kunskap i svenska eller finska samt bekantskap med finsk kultur, seder och miljöer. Barnet har lika tillgång till lärande och gruppmedlemskap.

Språkutveckling övas i små grupper och i alla aktiviteter. Planen för att stödja det svenska språket diskuteras med vårdnadshavarna och registreras i barnets plan för småbarnspedagogik. Utvecklingen av ett barns språkkunskaper följs upp och kartläggs.

I småbarnspedagogiken kartläggs behovet av individuell talterapibedömning för 5 åriga barn med svenska som andra språk.

Modersmålsundervisning

Undervisning i det egna modersmålet erbjuds inom småbarnspedagogiken om möjligt då båda vårdnadshavarna har annat än svenska eller finska som sitt modersmål. Minimi gruppstorlek är fyra barn. Deltagande är frivilligt, men om man väljer det måste man förbinda sig till det.