Siirry sisältöön

S2 eli suomi toisena kielenä

Opetuksen tavoitteena on ikätasoa vastaava suomen tai ruotsin kielen taito, sekä suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja ympäristöihin tutustuminen. Lapsella on yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen ja ryhmän tasavertaiseen jäsenyyteen.

Kielen kehittymistä harjoitellaan pienryhmissä ja kaikessa toiminnassa. Suomen kielen tukemisen suunnitelmasta keskustellaan huoltajien kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen kielitaidon kehittymistä seurataan ja kartoitetaan.

Varhaiskasvatuksessa kartoitetaan viisivuotiaan vieraskielisen lapsen tarve yksilölliseen puheterapeutin arvioon.

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetusta tarjotaan varhaiskasvatuksessa mahdollisuuksien mukaan, jos lapsen molempien vanhempien kieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Opetusryhmän minimikoko on neljä lasta. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta sen valitessaan siihen tulee sitoutua.