Siirry sisältöön

Uusi työnhakumalli

Työnhakuun tulee muutoksia toukokuussa 2022, kun pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu voimaan. Uusi malli koskee kaikkia työnhakijoita. Porvoon työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa ja miten työnhakijan tulee toimia.

Toimintaohje työnhakijalle

Porvoon työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain.

Jos olet ollut työnhakijana ennen 2.5.2022, muutos ei vaadi sinulta toistaiseksi toimenpiteitä

 • Uusi työnhakumalli koskee sinua vasta sen jälkeen, kun päivitämme suunnitelmasi seuraavan kerran.
 • Omavalmentaja ottaa sinuun yhteyttä muutaman kuukauden sisällä ja käy kanssasi läpi, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa sinun kohdallasi.
 • Siihen saakka voit noudattaa nykyistä suunnitelmaasi ja jatkaa työnhakua entiseen tapaan.

Jos ilmoittaudut työttömäksi 2.5.2022 tai sen jälkeen, hae työtä uuden mallin mukaan

 • Uusi työnhakumalli koskee sinua heti.
 • Soitamme sinulle viiden päivän sisällä siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi.
 • Käymme kanssasi läpi, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa sinun kohdallasi.

Uusi työnhakumalli lyhyesti

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu Suomessa voimaan 2.5.2022. Mallista käytetään myös nimiä uusi työnhakumalli tai uusi asiakaspalvelumalli.

 • Työnhakija hakee työtä omatoimisesti.
 • Työnhakija saa enemmän tukea erityisesti työttömyyden alussa.
 • Tapaamisia omavalmentajan kanssa on säännöllisesti ja aiempaa useammin.
 • Työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja (0–4) kuukaudessa, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Määrä riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä ja siitä sovitaan aina omavalmentajan kanssa erikseen.
 • Karenssit lievenevät.
 • Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysturvaan.
 • Omavalmentaja ottaa yhteyttä työnhakijaan, kun on aika siirtyä uuteen malliin. Muutos ei vaadi työnhakijalta toimenpiteitä ennen sitä.

Haluatko tietää enemmän?

Kolme ensimmäistä kuukautta – mitä silloin tapahtuu?

Työnhaun kolme ensimmäistä kuukautta ovat tärkeät. Olemme silloin tiiviisti yhteydessä uuden työnhakijan kanssa.

 • Soitamme työnhakijalle viiden päivän sisällä siitä, kun hän ilmoittautuu työttömäksi.
 • Tapaamme työnhakijan kasvokkain viikon sisällä soitosta. Tapaamisia on yhteensä seitsemän eli keskimäärin joka toinen viikko. Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain, osa puhelimitse ja osa verkon kautta. 
 • Kartoitamme työnhakijan tilanteen, tavoitteet ja palveluntarpeen.
 • Neuvomme työttömyysturvan käynnistämisessä.
 • Kerromme työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Ohjaamme työnhakijan tukipalveluihin tarpeen mukaan.
 • Laadimme työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman.
 • Nimeämme työnhakijalle omavalmentajan eli henkilökohtaisen vastuutyöntekijän.

Kolmen ensimmäisen kuukauden tavoitteena on työllistyminen.

Työnhakuvelvoite – mitä se tarkoittaa?

Uudessa työnhakumallissa työnhakijalla on työnhakuvelvoite. Se tarkoittaa, että työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja joka kuukausi, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Työnhakuvelvoitteesta sovitaan omavalmentajan kanssa.

 • Pääsääntöisesti työnhakijan tulee hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.
 • Joissain tilanteissa määrä voi olla vähemmän tai työnhakuvelvollisuutta ei aseteta työnhakijalle ollenkaan. Työnhakuvelvoite riippuu siis työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä.
 • Työnhakija voi itse päättää, mitä työpaikkoja hakee.
 • Työnhakuvelvoite kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastellaan kolmen kuukauden välein.
 • Kun työnhakija hakee töitä sovitun määrän kuukaudessa ja noudattaa suunnitelmaa, hänellä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Karenssit – mitä muutoksia niihin tulee?

Uudessa työnhakumallissa karenssit ovat lievempiä kuin aiemmin. Uutena toimintona otamme käyttöön muistutukset.

Muistutus

 • Jos laiminlyöt työnhakua tai et noudata suunnitelmaa, saat muistutuksen.
 • Muistutus ei vaikuta työttömyysetuuteen.
 • Muistutuksen tarkoitus on muistuttaa sinua siitä, että työnhakijalla on velvollisuuksia ja niitä tulee noudattaa.

Karenssi 

 • Jos laiminlyöt työnhakua muistutuksen jälkeen, sinulle voidaan määrätä karenssi. Karenssi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Karenssin pituus on 5 tai 10 päivää.
 • Jos jätät toistuvasti hakematta työtä, voit menettää työttömyysetuuden toistaiseksi.
 • Jos kieltäydyt varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.

Työmarkkinatori korvaa te-palvelut.fi -sivuston

Toukokuussa 2022 tapahtuu muutoksia myös työnhaun palvelukanavissa. Työmarkkinatori(ulkoinen linkki) korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston.  Työmarkkinatorilla voit:

 • etsiä sopivia työpaikkoja
 • luoda profiilin, jonka avulla saat ehdotuksia sinulle sopivista työpaikoista.

Työllisyyden kuntakokeilu

Paina otsikkoa saadaksesi lisätietoa

Mikä on työllisyyden kuntakokeilu?

Työllisyyden kuntakokeilu on valtakunnallinen hanke, jossa osa TE-toimiston tehtävistä siirtyy kunnan tehtäväksi. Kokeilu toteutetaan 125 kunnassa. Uudenmaan kunnista kokeiluun osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Porvoo, Raasepori ja Hanko. Kokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen tai muihin palveluihin pääsyä sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilut mahdollistavat nykyistä paremmin yhteen sovitetut työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaan hyväksi.

Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Kuntakokeilun palvelut on tarkoitettu sinulle, jos kuulut vähintään yhteen seuraavista ryhmistä:

 • olet alle 30-vuotias
 • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
 • äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi.

Miksi kuntakokeilu käynnistyi?

Suomen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilun tarkoituksena on parantaa pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Lisäksi kokeilussa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti. Eduskunta on hyväksynyt työllisyyden kuntakokeilun lain, ja laki astui voimaan 1.3.2021.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

1.3.2021 alkaen osa porvoolaisista työnhakijoista siirtyi Porvoon työllisyyspalvelujen asiakkaaksi ja osa jää TE-toimiston asiakkaaksi. Jos työnhakija siirtyy Porvoon kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaaksi, hän saa tarvitsemansa palvelut ”yhdeltä luukulta”.

Koskeeko tämä minua?

Siirryt Porvoon kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaaksi, jos kotikuntasi on Porvoo ja olet ilmoittautunut työnhakijaksi sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai työllistämistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä: saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi tai olet alle 30-vuotias.

Täytyykö minun tehdä jotain?

Siirto Porvoon kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Porvoon kaupunkiin tai TE-toimistoon siirron vuoksi. Mikäli asiakkuutesi säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia.

Kenen kanssa asioin?

Jos asiakkuutesi siirtyy Porvoon kaupungille, sinun asioitasi hoitaa omavalmentaja. Hän auttaa sinua työnhaussa ja viranomaisasioinnissa. Voit kysyä häneltä neuvoa ja sopia tapaamisia. Korona-aikana suosimme sähköistä yhteydenpitoa. Voit lähettää omavalmentajalle yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelussa. Omavalmentaja ottaa sinuun yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella. Voit lähettää omavalmentajalle viestin sähköpostitse. Jos että tiedä hänen osoitettaan, lähetä viestisi osoitteeseen tyollisyys@porvoo.fi

Miten asioin?

Asioi verkossa. Voit hoitaa lähes kaikki työnhakuun liittyvät asiat verkossa Oma asiointi -palvelussa. Löydät sen osoitteesta www.te-palvelut.fi. Käytämme samaa sähköistä asiointijärjestelmää TE-toimiston kanssa.

Soita puhelinneuvontaan, jos sinulla on kysyttävää. Käytössäsi on TE-toimiston valtakunnallinen puhelinpalvelu. Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu ma-pe 9-16.15 suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715.

Työttömyysturvaneuvonta ma-pe 9-16.15 0295 020 701
Koulutusneuvonta ma-pe 9-16.15 0295 020 702
Uraohjaus ma ja to 12-16, uraohjauksen psykologi 0295 020 720
Porvoon kaupungin työllisyyden kuntakokeilu 040 525 8035

Muuttuvatko saamani palvelut?

Saat omavalmentajan, joka auttaa sinua työnhaussa. Saat hänen kauttaan TE-toimiston palveluja ja kunnan palveluja oman tarpeen mukaan. Osa palveluista on samoja kuin ennen ja osa uusia. Kunnan palvelut ovat käytettävissä kuntakokeilun asiakkaille ja eri palveluihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kunnan palvelut ovat saatavilla myös niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

Miten ilmoittaudun jatkossa työnhakijaksi?

Ilmoittaudu työnhakijaksi aina TE-toimistoon. Voit ilmoittautua verkossa Oma asiointi -palvelussa. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia, voit ilmoittautua verkkolomakkeella. Voit myös mennä käymään TE-palvelujen Porvoon toimipaikassa, Mannerheiminkatu 20 D, 06100 Porvoo.

Työllistymissuunnitelmassani on tehtäviä. Tuleeko minun tehdä ne?

Jos suunnitelmassasi on tehtäviä, tee tehtävät ja
merkitse tehtävät tehdyiksi määräpäivään mennessä Oma asiointi -palvelussa. Jos haluat muuttaa suunnitelmaa, lähetä viesti omavalmentajalle.

Vaikuttaako työllisyyden kuntakokeilu minun työttömyysturvaani?​

Ei vaikuta jo myönnettyyn työttömyysturvaan. Hae työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta kuten ennenkin.

Mitä jos muutan toiseen kuntaan?

Asiakkuutesi siirtyy uuteen kotikuntaan, jos uusi kotikuntasi on mukana kuntakokeilussa. Jos uusi kotikuntasi ei kuulu kuntakokeiluun, siirryt TE-toimiston asiakkaaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löydät kaikki työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat. Saat ilmoituksen, minne asiakkuutesi siirtyy.

Mitä jos saan töitä, mutta jään myöhemmin uudestaan työttömäksi?

Kuntakokeilun asiakkuus säilyy Porvoon kaupungilla koko kuntakokeilun ajan eli 30.6.2023 saakka. 

Mitä tehtäviä TE-toimisto hoitaa?

TE-toimisto hoitaa kaikkien työnhakijoiden työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen, työttömyysturvaselvitysten ratkaiseminen ja työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat. Lisäksi TE-toimisto vastaa omien asiakkaidensa TE-palveluista.

Mistä löydän lisätietoa?

Porvoon kaupungin sivuilta: www.porvoo.fi/tyollisyys

Kuntaliiton sivuilta tietoa muiden kuntien työllisyyden kuntakokeiluista: www.kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut