Siirry sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu

Porvoo on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu tarjoaa tiivistä ja henkilökohtaista palvelua pitkään työttömänä olleille, nuorille sekä kaikille vieraskielisille työttömille työnhakijoille.

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu on valtakunnallinen hanke, jossa osa TE-toimiston tehtävistä siirtyi kunnan tehtäväksi. Kokeilu toteutetaan 125 kunnassa. Uudenmaan kunnista kokeiluun osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Porvoo, Raasepori ja Hanko. Kokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2024.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää aiempaa tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen tai muihin palveluihin pääsyä sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilut mahdollistavat nykyistä paremmin yhteen sovitetut työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaan hyväksi.

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit ilmoittautua verkossa Oma asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Tämän jälkeen sinut ohjataan joko TE-toimiston tai Porvoon työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi. Saat samoja TE-palveluja molemmista paikoista.

Kuntakokeilun palvelut on tarkoitettu sinulle, jos kuulut vähintään yhteen seuraavista ryhmistä:

 • olet alle 30-vuotias
 • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
 • äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai kansalaisuutesi on muu kuin suomi.

Työnhaun uusi asiakaspalvelumalli

Työnhakuun tuli muutoksia 2.5.2022, kun työnhaun uusi asiakaspalvelumalli astui voimaan. Uusi malli koskee kaikkia työnhakijoita. Porvoon työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain. Alla löydät tietoa siitä, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa ja miten työnhakijan tulee toimia.

Toimintaohje työnhakijalle

Jos olet ollut työnhakijana ennen 2.5.2022, muutos ei vaadi sinulta toistaiseksi toimenpiteitä

 • Uusi työnhakumalli koskee sinua vasta sen jälkeen, kun päivitämme suunnitelmasi seuraavan kerran.
 • Omavalmentaja ottaa sinuun yhteyttä muutaman kuukauden sisällä ja käy kanssasi läpi, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa sinun kohdallasi.
 • Siihen saakka voit noudattaa nykyistä suunnitelmaasi ja jatkaa työnhakua entiseen tapaan.

Jos ilmoittaudut työttömäksi 2.5.2022 tai sen jälkeen, hae työtä uuden mallin mukaan

 • Uusi työnhakumalli koskee sinua heti.
 • Soitamme sinulle viiden päivän sisällä siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi.
 • Käymme kanssasi läpi, mitä uusi työnhakumalli tarkoittaa sinun kohdallasi.

Uusi työnhakumalli lyhyesti

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu Suomessa voimaan 2.5.2022. Mallista käytetään myös nimiä uusi työnhakumalli tai uusi asiakaspalvelumalli.

 • Työnhakija hakee työtä omatoimisesti.
 • Työnhakija saa enemmän tukea erityisesti työttömyyden alussa.
 • Tapaamisia omavalmentajan kanssa on säännöllisesti ja aiempaa useammin.
 • Työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja (0–4) kuukaudessa, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Määrä riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä ja siitä sovitaan aina omavalmentajan kanssa erikseen.
 • Karenssit lievenevät.
 • Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysturvaan.
 • Omavalmentaja ottaa yhteyttä työnhakijaan, kun on aika siirtyä uuteen malliin. Muutos ei vaadi työnhakijalta toimenpiteitä ennen sitä.

Haluatko tietää enemmän?

 • Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut verkkosivuilleen

Kolme ensimmäistä kuukautta – mitä silloin tapahtuu?

Työnhaun kolme ensimmäistä kuukautta ovat tärkeät. Olemme silloin tiiviisti yhteydessä uuden työnhakijan kanssa.

 • Soitamme työnhakijalle viiden päivän sisällä siitä, kun hän ilmoittautuu työttömäksi.
 • Tapaamme työnhakijan kasvokkain viikon sisällä soitosta. Tapaamisia on yhteensä seitsemän eli keskimäärin joka toinen viikko. Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain, osa puhelimitse ja osa verkon kautta. 
 • Kartoitamme työnhakijan tilanteen, tavoitteet ja palveluntarpeen.
 • Neuvomme työttömyysturvan käynnistämisessä.
 • Kerromme työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Ohjaamme työnhakijan tukipalveluihin tarpeen mukaan.
 • Laadimme työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman.
 • Nimeämme työnhakijalle omavalmentajan eli henkilökohtaisen vastuutyöntekijän.

Kolmen ensimmäisen kuukauden tavoitteena on työllistyminen.

Työnhakuvelvoite – mitä se tarkoittaa?

Uudessa työnhakumallissa työnhakijalla on työnhakuvelvoite. Se tarkoittaa, että työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja joka kuukausi, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Työnhakuvelvoitteesta sovitaan omavalmentajan kanssa.

 • Pääsääntöisesti työnhakijan tulee hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.
 • Joissain tilanteissa määrä voi olla vähemmän tai työnhakuvelvollisuutta ei aseteta työnhakijalle ollenkaan. Työnhakuvelvoite riippuu siis työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä.
 • Työnhakija voi itse päättää, mitä työpaikkoja hakee.
 • Työnhakuvelvoite kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastellaan kolmen kuukauden välein.
 • Kun työnhakija hakee töitä sovitun määrän kuukaudessa ja noudattaa suunnitelmaa, hänellä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Karenssit – mitä muutoksia niihin tulee?

Uudessa työnhakumallissa karenssit ovat lievempiä kuin aiemmin. Uutena toimintona otamme käyttöön muistutukset.

Muistutus

 • Jos laiminlyöt työnhakua tai et noudata suunnitelmaa, saat muistutuksen.
 • Muistutus ei vaikuta työttömyysetuuteen.
 • Muistutuksen tarkoitus on muistuttaa sinua siitä, että työnhakijalla on velvollisuuksia ja niitä tulee noudattaa.

Karenssi 

 • Jos laiminlyöt työnhakua muistutuksen jälkeen, sinulle voidaan määrätä karenssi. Karenssi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Karenssin pituus on 5 tai 10 päivää.
 • Jos jätät toistuvasti hakematta työtä, voit menettää työttömyysetuuden toistaiseksi.
 • Jos kieltäydyt varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.

Tyomarkkinatori.fi korvaa te-palvelut.fi -palvelun

Toukokuussa 2022 tapahtuu muutoksia myös työnhaun palvelukanavissa. Työmarkkinatori.fi korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston.  Työmarkkinatorilla voit:

 • etsiä sopivia työpaikkoja
 • luoda profiilin, jonka avulla saat ehdotuksia sinulle sopivista työpaikoista.

Oma asiointi -palvelu säilyy ennallaan.