Hoppa till innehåll

Kommunförsöket med sysselsättning börjar

Kommunförsöket med sysselsättning börjar i Borgå den 1 mars. I och med kommunförsöket överförs 2600 arbetslösa arbetssökande som tidigare har varit kunder hos arbets- och näringsbyrån till stadens kunder. Samtidigt omplaceras en del av arbets- och näringsbyråns sakkunniga till att arbeta med kommunförsöket, och sysselsättningen av kunderna stöds i fortsättningen i samarbete.

Kommunförsöket med sysselsättning börjar i Borgå den 1 mars. I och med kommunförsöket överförs 2600 arbetslösa arbetssökande som tidigare har varit kunder hos arbets- och näringsbyrån till stadens kunder. Samtidigt omplaceras en del av arbets- och näringsbyråns sakkunniga till att arbeta med kommunförsöket, och sysselsättningen av kunderna stöds i fortsättningen i samarbete.

– Vi kan förbättra den personliga servicen som ges arbetssökande genom att samordna kunskapen, resurser och tjänster som staden, arbets- och näringsbyrån samt regionens övriga sysselsättningsaktörer har. På detta sätt hittar vi också nya sysselsättningssätt som är effektivare än de nuvarande, berättar projektchefen för kommunförsöket med sysselsättning Anne Wetterstrand.

Arbetslösa som får arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning från FPA eller arbetssökande i en sysselsättningsfrämjande tjänst, alla personer under 30 år och arbetssökande med främmande modersmål ska bli kunder i försöket.   

– Arbets- och näringsbyrån överför kunduppgifterna automatiskt till Borgå stad, och den som blir kund i kommunförsöket behöver inte själv vidta några åtgärder. Var och en som blir kund i försöket får ett personligt brev där det berättas om överföringen, poängterar Anne Wetterstrand. 

Bättre kundservice med hjälp av egencoacher och individuellare tjänster

Kunden som övergår till kommunförsöket får en egencoach som hjälper i att söka arbete. Egencoachen utarbetar en sysselsättningsplan med kunden och sysselsättningsalternativ planeras tillsammans.

Början av serviceprocessen, kartläggning av situationen, individuell coachning och effektivering av arbetssökandenas sysselsättning kommer att prioriteras.

– Vi satsar på att arbetssökandena får individuell service som lämpar sig för deras behov och som stöder deras sysselsättning bättre än idag. Vi effektiverar utvärderingen av servicebehovet och utvecklar en egencoachmodell som hör till försöket. Vi utmanar också företagen att erbjuda arbetsmöjligheter, konstaterar Anne Wetterstrand. 
 
– Ändringen behövs eftersom tidigare har aktiveringsgraden av arbetslösa i Borgå varit låg jämfört med övriga Nyland, och sysselsättningskostnaderna har varit i Borgå över 40 procent högre än i andra medelstora kommuner, tillägger Wetterstrand.

– Kommunförsöken syftar till att effektivare än idag främja arbetslösa arbetssökandenas sysselsättning och hänvisning till utbildning samt att komma med nya lösningar till tillgången på kompetent arbetskraft. I försöken utvecklar vi tjänster som stöder arbetssökandens sysselsättning och i vilka kundens situation och servicebehov beaktas individuellt, berättar serviceförman och egencoach Bettina Sjöström.

Samarbetet med läroanstalterna är viktigt

Regionens läroanstalter på andra stadiet Careeria och Prakticum samt utvecklingsbolaget Posintra deltar i planeringen och genomförandet av kommunförsöket. Även sysselsättningsaktörer på tredje sektorn, såsom stiftelsen Sotek och Samaria rf deltar i samarbetet och kunderna i kommunförsöket får anlita alla partners tjänster. Vid sidan av lokala företag behövs det också arbetsmöjligheter som stadens egna sektorer erbjuder för att kunderna i kommunförsöket kan sysselsätta sig.

–  Vi måste effektivera samarbetet t.ex. med regionens läroanstalter på andra stadiet, så att vi kan erbjuda snabba och flexibla utbildningar som bygger på arbetsgivarens behov, berättar Anne Wetterstrand.
 
Ytterligare information om kommunförsöket finns på Borgå stads och arbets- och näringstjänsternas webbplatser: