Gå till innehåll

Betalning av kursavgifter

Kursavgifter

När du anmäler dig och får en kursplats förbinder du dig samtidigt att betala räkningen på kursavgiften. Den finns en kursavgift för varje kurs, den är personlig och täcker undervisningen. Kursmaterial, kurslitteratur och annat som eventuellt behövs för att delta anskaffar kursdeltagarna själva. Dessutom betalar deltagarna eventuella materialavgifter och studiebesök på sådana kurser där detta är aktuellt. Det står omnämnt i kursbeskrivningen ifall det är meningen att deltagare ska betala en separat materialavgift.

Man kan välja att betala kursavgifter antingen som direktbetalning på nätet i samband med anmälning, eller med faktura som sänds hem eller med förmånssedlar/-saldo. (Smartum, ePassi, Edenred och Eazybreak).

Innehavare av ett LiiKu-passet får delta i kurser för 50 euro. Det finns också en rabatt på 50 euro för arbetslösa.

Eventuella obetalda räkningar går efter förfallodagen vidare till ett indrivningsföretag. Den som eventuellt vill avboka en kursplats ska göra det senast sju dagar innan ifrågavarande kurs startar. En kurs kan inte avbokas endast genom att meddela läraren.

Betalningssätt och rabatter

Det är nu möjligt att göra en direktbetalning på nätet när du anmäler dig. Om du inte väljer direktbetalning på nätet så sänds en faktura hem, troligen först efter att kursen har startat. Du kan alltså inleda kursen, fastän fakturan ännu inte har kommit.

Om du vill betala med kort eller förmånssedlar/-saldo, så vänd dig till stadens servicepunkt Kompassen vid Krämartorget. OBS! Det går inte längre att betala kontant i Kompassen.
Kursavgifter kan inte betalas i medborgarinstitutets byrå.

Smartum, ePassi, Edenred och Eazybreak

Smartum, ePassi, Edenred och Eazybreak duger som betalningsmedel för kursavgifterna. Sedlarna är personliga. Vänta tills fakturan på kursavgiften kommer. Gå sedan, före förfallodagen, till servicekontoret Kompassen och betala. Sedlar återbetalas inte.

Det är också möjligt att per e-post sända en bild av en utförd betalning till: kansalaisopisto@borga.fi Nämn då alltid vilken kurs det gäller.

Som betalningsmedel på idrotts- och danskurser duger Idrotts-, Idrotts- och kultur samt Kultursedlar eller saldo.

Som betalningsmedel på övriga kurser duger Idrotts- och kultursedlar eller saldo samt Virike-sedlar eller saldo. Redan betalda kursavgifter kan inte i efterhand bytas ut till betalning med sedlar.

Se närmare instruktioner gällande de olika förmånerna via länkarna nedan.

Rabatt för arbetslösa

Om du är en arbetslös arbetssökande bosatt i Borgå eller Askola kan du få en rabatt värd 50 euro per läsår. Anmäl dig först i vanlig ordning till den kurs du vill delta i. När du har fått en kursplats, visa sedan upp ett intyg som fås via via TE-byråns nätsida, som bevis på att jobbsökningen är i kraft.

De koder som gäller för rabatt är: 02, 03, 07. Visa upp intyget senast sju dagar innan kursstart, antingen utprintat på papper eller digitalt på din telefon eller surfplatta. Det går också att sända intyget som e-post bilaga till adressen: kansalaisopisto@borga.fi
Kom ihåg att nämna vilken kurs det gäller. Denna förmån kan inte användas om du redan tidigare har har hunnit betala för en kurs.

Liiku-pass

LiiKu-passet berättigar dig personligen att delta i våra kurser för högst 50 euro under ett läsår. Anmäl dig först på sedvanligt sätt. Efter att du har fått en kursplats lämna sedan in ditt Liikupass till institutets byrå, senast sju dagar innan kursstart. Du kan också sända ditt liiku-pass som e-postbilaga till adressen: kansalaisopisto@borga.fi
Kom ihåg att nämna vilken kurs det gäller.

Denna förmån kan inte användas om du redan tidigare har hunnit betala för en kurs.