Hoppa till innehåll

Natur och miljöskydd

Tillstånds- och tillsynsnämnden är miljövårdsmyndighet för Borgå stad. Nämnden ger utlåtanden och fattar beslut om tillstånd och anmälningar som gäller miljön. Vid behov tillämpas vite eller andra tvångsmedel för att förhindra skador på miljön.

Miljövårdsmyndighetens tjänsteinnehavaruppgifter hanteras av stadens miljövård. Miljövården ansvarar för utvecklingen och genomförandet av miljötillsynen. Tillsynen genomförs genom tillsynsinspektioner och uppföljning av företagens verksamhet och deras rapportering till myndigheter.

Till uppgifterna hör dessutom bl.a. främjande av miljövården och övervakning av avfallshanteringen. Miljövården betjänar både företag och kommuninvånare.

Miljöns tillstånd i Borgå

Tillsynsplan och -program

Miljövården i Borgå stad utövar tillsyn i enlighet med den tillsynsplan som avses i miljöskyddslagen.

Utifrån tillsynsplanen utarbetas årligen ett tillsynsprogram enligt vilket en tillsynsavgift tas ut för åtgärder inom den regelbundna tillsynen. Tillsynsavgifterna anges i miljövårdsmyndighetens taxa.

Avgiftstaxa

Miljövårdsmyndigheten tar ut en avgift för vissa prestationer som anges i lagstiftningen. Storleken på avgifterna framgår av miljövårdsmyndighetens taxa. Storleken på avgifterna enligt marktäktslagen framgår av marktäktstillstånds- och tillsynsmyndighetens taxa.

Miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddsföreskrifterna innehåller anvisningar och förfaranden som är nödvändiga för verkställigheten av miljöskyddslagen och syftar på att förebygga miljöförorening, med hänsyn tagen till de lokala förhållandena. Efterlevnaden av bestämmelserna övervakas av tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå.

Kontaktuppgifter

Minna Ahlqvist

Miljövårdsinspektör

Minna.Ahlqvist@porvoo.fi
Carita Forsberg-Heikkilä

Miljöforskningschef

Carita.Forsberg-Heikkila@porvoo.fi
Tuuli Laukkanen

Miljövårdsinspektör

tuuli.laukkanen@porvoo.fi
Pia Lindström

Miljöpedagog

Pia.Lindstrom@porvoo.fi
Jesse Mether

Miljövårdschef

Jesse.Mether@porvoo.fi
Sanna Tarmi

Miljövårdsinspektör

sanna.tarmi2@porvoo.fi
Mira Vuorijärvi

Miljövårdsinspektör

mira.vuorijarvi@porvoo.fi