Hoppa till innehåll

Förskoleundervisning för alla

 • Fyra timmar per dag under grundskolornas verksamhetstider, i regel 9-13 alla vardagar.
 • Förskoleundervisningen börjar vid samma tidpunkt som skolorna.
 • Förskoleundervisningen upphör alltid den 31 maj.
 • Anmälan till förskolan, som inleds nästa höst, görs elektroniskt senast den 31.1.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri verksamhet som barnen deltar i året före läroplikten börjar. Förskoleundervisning ordnas i kommula daghem eller i skilda förskoleundervisningsgrupper i skolornas utrymmen enligt näradressen.

Kompletterande småbarnspedagogik

 • Avgiftsbelagd kompletterande småbarnspedagogik på morgnar och eftermiddagar ordnas i samma grupp
 • Ansök samtidigt med anmälningen på samma blankett via eDaisy, välj förskoleundervisning och kompletterande dagvård. Skriv preliminära klockslag i tilläggsuppgifter. Den kompletterande småbarnspedagogiken fortsätter utan avbrott från 1.8, om barnet haft kommunal småbarnspedagogik tidigare. 
 • Rätten till småbarnspedagogik slutar den 31 juli, året då läroplikten börjar.

Förskolor

I början på januari månad skickas en broschyr om de planerade förskoleplatserna till föräldrar med barn som är i förskoleålder nästa höst. Beslut om förskoleplatsen skickas ut till familjerna senast vecka 14. I samband med detta informeras om möjlighet att bekanta sig med förskoleplatsen.

Andra verksamhetsformer för att uppnå förskoleundervisningens målsättningar

Förskoleundervisning är inte obligatoriskt. Vårdnadshavare kan verkställa barnets fostran och undervisning så att förskoleundervisningens målsättningar uppnås på annat sätt än i kommunal förskoleundervisning, t.ex. inom småbarnspedagogiken på privata daghem. Då uppgörs ingen plan för förskoleundervisning och studieprestationsuppgifter sparas inte heller i informationsresursen Koski.

Sekundär förskoleundervisningsplats

Vårdnadshavare kan ansöka om sekundär förskoleundervisningplats efter att det primära beslutet har kommit. Man kan nämna om saken redan i anmälan för förskoleundervisning. Den sekundära förskoleplatsen beviljas under april månad om det finns plats i förskolegruppen. Sekundär förskoleundervisningsplats berättigar inte till skolskjuts.

Målet med förskoleundervisningen

 • Att stöda barnens uppväxt och utveckling.
 • Att lära sig kunskaper och färdigheter för livet.
 • Att stärka barnens positiva självbild och uppfattning om sig själv som lärande individ.
 • Att stöda utvecklingen av sociala färdigheter och samarbetsförmåga.

Verksamheten i förskolan bygger på handledd och spontan lek samt åskådliggörande arbetssätt. Arbetssätten är både verktyg och mål för lärande. Verksamheten och valet av arbetssätt styrs av förskoleundervisningens uppgifter och mål samt barnens behov och intressen.

Småbarnspedagogik för sommaren?

Förskoleundervisningsplatsen är beviljad tom. 31.5. Ansök småbarnspedagogik för sommaren senast den 28.2.

 • Lägg startdatum från den 1.6.
 • Välj rätt timklass. Avgiftsfri förskoleundervisning (4h / dag) slutar den 31.5.
 • Skriv i tilläggsuppgifter det datum som barnet är sista dagen i småbarnspedagogik. Utan tilläggsuppgifter beviljas platsen till och med den 31.7. då rätten för småbarnspedagogik tar slut och läroplikten börjar.
 • Platsen kan sägas upp tidigare om inte barnet mera har behov av småbarnspedagogik. Uppsägningstiden är två veckor. Uppsägning kan inte göras förrän 1.6.
 • Ansök om eventuell småbarnspedagogik för augusti på en skild ansökning för småbarnspedagogik. Om daghemmet har lediga platser, beviljas småbarnspedagogik med grundligt övervägande,.